fbpx

Συμμετοχή του Προέδρου του ΙΕΝΕ σε εκδήλωση του KAS και ΙΔΟΣ για την νέα Ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική στον τομέα της ενέργειας

Ο Πρόεδρος και Εκτελεστικός Διευθυντής του ΙΕΝΕ κ. Κωστής Σταμπολής συμμετείχε στην ειδική εκδήλωση που οργάνωσαν από κοινού το Konrad Adenauer Stiftung (KAS) και το Ινστιτούτο Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων (ΙΔΟΣ) την περασμένη Τρίτη23 Νοεμβρίου στην Αθήνα με σκοπό να εξετασθούν όλες οι πτυχές της νέας αρχιτεκτονικής ενέργειας που τείνει να δημιουργηθεί στην Ευρώπη. Την εκδήλωση, που είχε την μορφή μιας 2ωρης ανοικτής συζήτησης μεταξύ τεσσάρων ειδικών περί τα ενεργειακά και την οικονομία, προλόγισαν ο κ. Χαράλαμπος Τσαρδανίδης, Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου και Διευθυντής του ΔΟΣ και ο κ.Henri Bohnet Διευθυντής της Αντιπροσωπείας του Ιδρύματος Konrad Adenauer Stiftung για την Ελλάδα και την Κύπρο. Η εκδήλωση διεξήχθη υβριδικά στα Ελληνικά και Αγγλικά με ταυτόχρονη διερμηνεία.
Συντονιστής στην συζήτηση ήταν ο Διδάσκων στο Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδας και πρ. Αντιπρόεδρος της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Θεόδωρος Πανάγος ο οποίος μέσα από μια σειρά στοχευμένων ερωτήσεων και θεματικών ανέδειξε τις περισσότερες πτυχές της νέας ενεργειακής πραγματικότητας στην οποία κινείται η Ευρώπη τους τελευταίους μήνες, αποτέλεσμα των υψηλών τιμών φ.αερίου και ηλεκτρισμού που έχουν επικρατήσει και της ακολουθούμενης πράσινης ατζέντας με τους φιλόδοξους στόχους για δραστική μείωση των εκπομπών και υψηλή διείσδυση των ΑΠΕ. Στην συζήτηση εκτός από τον Πρόεδρο του ΙΕΝΕ συμμετείχαν ο Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Πειραιά Γιάννης Μανιάτης, η Δρ, Μαρίκα Καραγιάννη, Διδάσκουσα στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και στο Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος και Finn Arnd Wendland, Σύμβουλος Ενέργειας και Κλιματικής Πολιτικής στο German Economic Institute στην Κολωνία.
Την συζήτηση απασχόλησε κατά προτεραιότητα η τρέχουσα ενεργειακή κρίση που χαρακτηρίζεται από τις υψηλές τιμές ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου. Αφού αναζητήθηκαν τα αίτια που οδήγησαν σε πρωτόγνωρα επίπεδα τις τιμές και τις σοβαρές επιπτώσεις για τους καταναλωτές αλλά και τα δημόσια οικονομικά των διαφόρων χωρών, η συζήτηση επικεντρώθηκε στην επόμενη ημέρα και την σύνθεση του βέλτιστου ενεργειακού μίγματος που θα επιτρέψει με ασφάλεια την ενεργειακή μετάβαση στα καθαρά καύσιμα. Αφού όλοι οι συμμετέχοντες συμφώνησαν ότι πρόκειται για μια μακροχρόνια διαδικασία, που μπορεί να διαρκέσει 30 η και 40 χρόνια, εξετάσθηκε ο ρόλος των διαφόρων καυσίμων πέρα από τις ΑΠΕ. Στο πλαίσιο αυτό έγιναν συγκεκριμένες αναφορές στο φυσικό αέριο για το οποίο υπήρξαν συγκλίνουσες απόψεις στο ότι θα αποτελέσει βασικό καύσιμο γέφυρα για τις περισσότερες, εάν όχι όλες, τις ευρωπαϊκές χώρες. Και άρα υπό αυτή την έννοια δεν μπορεί να αποκλεισθεί από το επιδιωκόμενο ευρωπαϊκό ενεργειακό μίγμα.
Επίσης, οι συμμετέχοντες στην συζήτηση αναφέρθηκαν στην πυρηνική ενέργεια η οποία, λόγω των μηδενικών ρύπων, έχει και αυτή ένα συγκεκριμένο ρόλο να παίξει στην ενεργειακή μετάβαση και άρα οφείλει να ενταχθεί στο επιδιωκόμενο ενεργειακό μίγμα από χώρες που έχουν εμπειρία και δεν αντιμετωπίζουν κοινωνικές αντιδράσεις. Ακόμα, εξετάσθηκε η περίπτωση συνέχισης της παραγωγής ηλεκτρισμού από μονάδες άνθρακα με χρήση τεχνολογίας CCUS, που διακρατούν και αποθηκεύουν τις εκπομπές, ώστε να εξασφαλισθούν ομαλές συνθήκες στην αγορά. Τέλος, εξετάσθηκαν τα θέματα που άπτονται της ενεργειακής ασφάλειας σε παν ευρωπαϊκό επίπεδο αλλά και στην ΝΑ Ευρώπη, τόσο από πλευράς εξασφάλισης συνεχούς ροής ενέργειας (δηλ. πετρέλαιο, φ. αέριο και ηλεκτρισμός) όσο και σε επίπεδο τιμών οι οποίες θα πρέπει να παραμείνουν χαμηλές και όχι, όπως σήμερα που είναι υψηλές, οδηγούν με μαθηματική ακρίβεια σε ενεργειακή φτώχεια ένα μεγάλο τμήμα του πληθυσμού.