Διαδικτυακή Εκδήλωση – Αιολική Ενέργεια και κυκλική οικονομία: Aνακύκλωση ανεμογεννητριών

Πέμπτη, 24 Φεβρουαρίου 2022, 11:00 – 16:00

O αιολικός κλάδος έχει δεσμευτεί στην κυκλική οικονομία στηρίζοντας, στο πλαίσιο της Πράσινης Συμφωνίας, το σχέδιο δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής  για την κυκλική οικονομία. Το σχέδιο εστιάζει στη μείωση της σπατάλης των πόρων, στην επαναχρησιμοποίηση των υλικών και στην παραγωγή ενέργειας από απόβλητα παραγωγικών διαδικασιών.…