Κώστας Σκρέκας: Γεωθερμία – Σταθερή πηγή καθαρής ενέργειας που θα ενισχύσει την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας

Ένα νέο διαφανές πλαίσιο για την αξιοποίηση του γεωθερμικού δυναμικού της χώρας, με αυστηρούς κανόνες για την προστασία του περιβάλλοντος, προωθεί το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Η Απόφαση που υπέγραψε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστας Σκρέκας, για τους όρους των δικαιωμάτων έρευνας, διαχείρισης και εκμετάλλευσης γεωθερμικού δυναμικού, σηματοδοτεί μια νέα αρχή για την ανάπτυξη αυτής της πηγής ενέργειας.…

ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΚΑΙ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΜΙΑ ΝΕΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ ΣΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ

Το διοξείδιο του άνθρακα (CO2) είναι ένα από τα αέρια της ατμόσφαιρας στο οποίο αποδίδεται μερίδιο της ευθύνης για την κλιματική αλλαγή. Η δέσμευση και γεωλογική αποθήκευσή του αποτελεί μία από τις διαθέσιμες επιλογές για τη μείωση των αερίων του θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα και τη σταθεροποίηση του κλίματος. Επιδεικτικά και μικρής κλίμακας έργα έχουν δείξει ότι η δέσμευση και γεωλογική αποθήκευση του CO2 είναι τεχνικά εφικτή.…