Με χρηματοδότηση της Περιφέρειας Αττικής συνολικού προϋπολογισμού 1.5 εκ. ευρώ ξεκινούν έργα αναβάθμισης και συντήρησης ηλεκτροφωτισμού στο οδικό δίκτυο πρώην ΔΕΣΕ, εντός των διοικητικών ορίων της Αττικής.

Η σχετική σύμβαση με τον ανάδοχο υπεγράφη από τον Περιφερειάρχη Αττικής Γ.