Συμμετοχή ΙΕΝΕ στην Ημερίδα του Hellenic Association of Treasurers με θέμα «Sustainable Finance and Green Investments»

Αποδεχόμενο πρόσκληση από το HellenicTreasuryAssociation (ΗΑΤ), το ΙΕΝΕ συμμετείχε ενεργά στο 1ο Συνέδριο του ΗΑΤ που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 10 Δεκεμβρίου στο ξενοδοχείο LifeGallery στην Εκάλη. Στο Συνέδριο συμμετείχαν εξέχοντες ομιλητές από τον τομέα του Treasury, που ανέλυσαν θέματα σχετικά με τη Διαχείριση Επικινδυνότητας, το Treasuryεκτός Ελλάδας, τις εξελίξεις και προοπτικές του τομέα γύρω από το βασικό θέμα που ήταν το «SustainableFinance: PavingthewaytoaGreenFinance».
Το ΙΕΝΕ, με εκπροσώπους τον κ. Κωστή Σταμπολή, Πρόεδρο και Εκτελεστικό Διευθυντή του Ινστιτούτου και την κ. Ειρήνη Τερζίδου, Επιστημονική Συνεργάτης (ResearchFellow) του ΙΕΝΕ, συνείσφερε δύο παρουσιάσεις, που μεταξύ τους κάλυψαν το βασικό ενεργειακό περίγυρο, τις κυρίαρχες επενδυτικές τάσεις και την στροφή προς το GreenFinance.
Στην ομιλία του ο κ. Κ. Σταμπολής (βλέπε εδώ), που είχε τίτλο «Παγκόσμιες Ενεργειακές Τάσεις και Επενδύσεις», περιέγραψε τη δομή του παγκόσμιου ενεργειακού συστήματος, όπου το μεγαλύτερο μέρος της ζήτησης κυριαρχείται σήμερα από ορυκτά καύσιμα, κάνοντας ξεκάθαρο ότι τα τελευταία 45 χρόνια το ποσοστό συμμετοχής των ορυκτών καυσίμων στο παγκόσμιο ενεργειακό μίγμα αντί να μειωθεί αυξήθηκε. Στη συνέχεια αναφέρθηκε στις επενδύσεις ΑΠΕ και Oil & Gas, όπου παρά τα τρισεκατομμύρια δολάρια που έχουν επενδυθεί στις ΑΠΕ τα τελευταία 10 χρόνια, το ποσοστό τους καλύπτει λιγότερο του 4% του παγκόσμιου ενεργειακού μίγματος. Ολοκλήρωσε την ομιλία του τονίζοντας ότι η κυρίαρχη τάση θα είναι ο εξηλεκτρισμός των πάντων, αφού μέσω των ηλεκτρικών συστημάτων μπορούν να επιτευχθούν οικονομίες κλίμακας και συγχρόνως να ελεγχθούν οι εκπομπές.
Η κ. Τερζίδου (βλέπε εδώ) με θέμα «Sustainable Finance and Green Bonds as a Financing Tool in Promoting Clean Fuels» εστίασε σε θέματα αειφορίας επιχειρήσεων, στην ενσωμάτωση μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών στη στρατηγική των επιχειρήσεων (κριτήρια ESG), συνέχισε με το ύψος χρηματοδότησης που απαιτείται για πράσινες επενδύσεις ώστε να επιτευχθεί κλιματική ουδετερότητα ως το 2050, αναδεικνύοντας έτσι το μεγάλο επενδυτικό κενό που υπάρχει και τέλος αναφέρθηκε εκτενώς σε ένα πρωτοπόρο εργαλείο για τη κινητοποίηση χρηματοδοτικών ροών προς βιώσιμες επενδύσεις, τα Πράσινα Ομόλογα.