Συγκροτήθηκε σε Σώμα το νέο Δ.Σ. του ΣΠΕΦ

Σε συνέχεια της Γενικής Συνέλευσης και των Αρχαιρεσιών του Συνδέσμου Παραγωγών Ενέργειας με Φωτοβολταϊκά (ΣΠΕΦ) της 16ης Ιανουαρίου 2022 και της πρώτης συνεδρίασης του νέου Διοικητικού Συμβουλίου την Δευτέρα 24 Ιανουαρίου, τούτο συγκροτήθηκε σε Σώμα σύμφωνα με το καταστατικό υπό την ακόλουθη σύνθεση:

  • Λουμάκης Στυλιανός – Πρόεδρος 
  • Αγγελοπούλου Όλγα – Αντιπρόεδρος 
  • Σαμαράς Γεώργιος – Γενικός Γραμματέας
  • Τζαννίνη Ευγενία – Ταμίας
  • Μεσσαρίτης Ιωάννης – Μέλος
  • Κύρου Κωνσταντίνος – Μέλος
  • Κοίλιας Παναγιώτης – Μέλος
  • Δοντάς Ευριπίδης – Μέλος
  • Στρατομήτρος Θεοφάνης – Μέλος

Η σύνθεση του νέου Δ.Σ, συνδυάζει και αντικατοπτρίζει την επιβράβευση και εμπιστοσύνη των παραγωγών μελών στα πρόσωπα της προηγούμενης διοίκησης που επανεκλέχθηκαν καθώς και την απαραίτητη ανανέωση με τρία νέα μέλη