fbpx

Siemens: Οικονομικά αποτελέσματα 3ου τριμήνου 2021

Eξαιρετικά αποτελέσματα – Βελτίωση των εκτιμήσεων και πάλι

 

«Η Siemens επιδιώκει με συνέπεια τον στόχο της επιταχυνόμενης ανάπτυξης υψηλής αξίας. Στο τρίτο τρίμηνο, για άλλη μια φορά τα καταφέραμε – με ισχυρή και κερδοφόρα ανάπτυξη σε όλες τις επιχειρηματικές δραστηριότητες», δήλωσε ο Roland Busch, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Siemens AG. «Υποστηρίζουμε με επιτυχία τους πελάτες μας στον μετασχηματισμό τους μέσω της ψηφιοποίησης, της αυτοματοποίησης και της βιωσιμότητας. Και κυριαρχούμε σε ένα περιβάλλον προκλήσεων – για παράδειγμα στις αλυσίδες εφοδιασμού μας. Ένα μεγάλο «ευχαριστώ» στην παγκόσμια ομάδα της Siemens για μια ακόμη δυνατή επίδοση», δήλωσε ο Roland Busch, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Siemens AG.

 

«Συνεχίζουμε την πολύ θετική επιχειρηματική ανάπτυξη του πρώτου εξαμήνου του έτους και για άλλη μια φορά παρέχουμε ισχυρά αποτελέσματα παρά το συνεχιζόμενο δύσκολο περιβάλλον. Οι ισχυρές επιδόσεις της εστιασμένης εταιρείας τεχνολογίας μας αποδείχθηκαν το τρίτο τρίμηνο από τη διψήφια αύξηση εσόδων, την αυξημένη κερδοφορία και μια ακόμη ισχυρή διαθέσιμη ταμειακή ροή. Κατά συνέπεια, αυξάνουμε ξανά τις εκτιμήσεις μας για το χρηματοικονομικό έτος 2021», πρόσθεσε ο Ralf P. Thomas, Οικονομικός Διευθυντής της Siemens AG.

 

• Οι παραγγελίες αυξήθηκαν κατά 47% στα €20.5 δισ., οδηγούμενες από διψήφια ανάπτυξη σε όλες τις Βιομηχανικές Δραστηριότητες, και τα κέρδη αυξήθηκαν κατά 24%, στα €16.1

δισ., με διψήφια ανάπτυξη στην πλειονότητα των Βιομηχανικών Δραστηριοτήτων. Ο δείκτης καταγραφής της τάσης πωλήσεων ήταν 1.27

• Οι παραγγελίες αυξήθηκαν 44% σε συγκρίσιμη βάση, εξαιρουμένων των συναλλαγματικών διαφορών και των αποτελεσμάτων χαρτοφυλακίου, και τα κέρδη αυξήθηκαν κατά 21%

• Τα προσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων EBITA ήταν €2.3 δισ., μια αύξηση 29% στη δυνατή επίδοση σε όλες τις Βιομηχανικές Δραστηριότητες, έχοντας ως αποτέλεσμα περιθώριο στα προσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων EBITA των Βιομηχανικών Δραστηριοτήτων στο 15.3%

• Τα καθαρά κέρδη και τα βασικά κέρδη ανά μετοχή (ΕPS) ήταν αισθητά υψηλότερα στα €1.5 δισ., και €1.68, αντιστοίχως, εξαιτίας των EBITA των Βιομηχανικών Δραστηριοτήτων και μιας αξιοσημείωτης θετικής μεταβολής από τις διακοπείσες δραστηριότητες

• Και πάλι εξαιρετική διαθέσιμη ταμειακή ροή από συνεχιζόμενες και διακοπείσες δραστηριότητες ύψους €2.3 δισ., για το τρίμηνο

 

3ο τρίμηνο του χρηματοοικονομικού έτους 2021

 • Αυξημένες ευκαιρίες ανάπτυξης σε πολλές σημαντικές αγορές για τη Siemens συγκριτικά με το δύσκολο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, κατά το οποίο ο όγκος και τα έσοδα των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της Siemens επηρεάστηκαν σημαντικά από την πανδημία του κορωνοϊού (COVID-19). Συνεχιζόμενοι κίνδυνοι που αφορούν την εφοδιαστική αλυσίδα, συνδέομενοι κυρίως με ηλεκτρονικά εξαρτήματα και πρώτες ύλες, οι οποίοι μετριάστηκαν με επιτυχία κατά τη διάρκεια του τριμήνου
 • Πολύ ισχυρή παραγγελιοληψία, λόγω της διψήφιας ανάπτυξης σε όλες τις Βιομηχανικές Δραστηριότητες και σε όλες τις καταγραφόμενες περιοχές. Ο όγκος από τις μεγάλες παραγγελίες σχεδόν διπλασιάστηκε σε σχέση με την προηγούμενη περσινή περίοδο και περιέλαβε ένα συμβόλαιο €2.8 δισ. της Mobility στις Η.Π.Α.
 • Σημαντική αύξηση εσόδων σε όλες τις Βιομηχανικές Δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένης της διψήφιας ανάπτυξης της Siemens Healthineers, της Digital Industries και της Smart Infrastructure και σε όλες τις καταγραφόμενες περιοχές
 • Σημαντικές συναλλαγματικές διαφορές πήραν πέντε ποσοστιαίες μονάδες η καθεμία από  την ανάπυξη των παραγγελιών και τρεις ποσοστιαίες μονάδες από την αύξηση εσόδων σε ετήσια βάση. Τα αποτελέσματα χαρτοφυλακίου, πρωτίστως σχετιζόμενα με την εξαγορά της Varian Medical Systems Inc. (Varian) κατά τη διάρκεια του τριμήνου, προσέθεσαν οκτώ ποσοστιαίες μονάδες στην αύξηση των παραγγελιών και έξι ποσοστιαίες μονάδες στην αύξηση των εσόδων
 • Υψηλότερα προσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων EBITA των Βιομηχανικών Δραστηριοτήτων λόγω κυρίως των σημαντικών αυξήσεων στη Siemens Healthineers και τη Smart Infrastructure. Συνεχιζόμενη ισχυρή επίδοση της Digital Industries, που το τρίτο τρίμηνο του χρηματοοικονομικού έτους 2020 συμπεριλάμβανε  μια θετική αλλαγή €0.2 δισ., σχετιζόμενη με επανεκτίμηση του μεριδίου στη Bentley Systems, Inc. (Bentley) και στη Mobility
 • Εκτός των Βιομηχανικών Δραστηριοτήτων, τα σημαντικά υψηλότερα κέρδη της Siemens Financial Services υπερ-αντισταθμίστηκαν από άλλους παράγοντες, πρωτίστως από ένα αρνητικό αποτέλεσμα από τη Siemens Energy Investment και μια υψηλότερη απόσβεση άυλων περιουσιακών στοιχείων που αποκτήθηκαν από συνενώσεις επιχειρήσεων που προέκυψαν κυρίως από την εξαγορά της Varian
 • Τα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν σημαντικά στα υψηλότερα προσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων EBITA των Βιομηχανικών Δραστηριοτήτων, χαμηλότερα έξοδα φόρου εισοδήματος που οφείλονται κυρίως στην αντιστροφή των εκτιμήσεων για το  φόρο εισοδήματος, και μια θετική αλλαγή σε διακοπείσες δραστηριότητες, που επίσης επωφελήθηκαν από μια αντιστροφή των εκτιμήσεων του φόρου εισοδήματος. Το τρίτο τρίμηνο του χρηματοοικονομικού έτους 2020 οι διακοπείσες δραστηριότητες κατέγραψαν μια απώλεια κυρίως σχετιζόμενη με τις πρότερες ενεργειακές δραστηριότητες
 • Σημαντικά υψηλότερη παραγωγή ελεύθερης ταμειακής ροής από τις Βιομηχανικές Δραστηριότητες το τρίτο τρίμηνο, με ευρείες βελτιώσεις, συνεχίζοντας τη δυνατή επίδοση του πρώτου μισού του χρηματοοικονιμκού έτους 2021. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την ελεύθερη ταμειακή ροή από τις Βιομηχανικές Δραστηριότητες €2.4 δισ., αυξημένη από €2.1 δισ., στο τρίτο τρίμηνο του χρηματοοοικονομικού έτους 2020, με ένα συντελεστή ταμειακής

  μετατροπής του 1.04. Η ελεύθερη ταμειακή ροή από διακοπείσες δραστηριότητες ήταν κοντά στο μηδέν, ενώ το τρίτο τρίμηνο του χρηματοοοικονομικού έτους 2020 σημειώθηκαν σημαντικές ταμειακές εισροές κυρίως από την πρότερη ενεργειακή δραστηριότητα

  • Ταμειακές εκροές €13.4 δισ. σχετιζόμενες με την εξαγορά της Varian. Οι πληρωμές δεν αποτελούν κομμάτι της ελεύθερης ταμειακής ροής
  • Το απασχολούμενο κεφάλαιο ROCE αυξήθηκε κυρίως λόγω των υψηλότερων καθαρών κερδών

  Εκτιμήσεις

  Μετά τις εξαιρετικές επιδόσεις μας τους πρώτους εννέα μήνες του χρηματοοικονομικού έτους 2021, αναμένουμε ότι οι επιχειρήσεις μας θα φέρουν και πάλι ένα ισχυρό κλείσιμο για ολόκληρο το χρηματοοικονομικό έτος. Εκτιμούμε ότι οι επιχειρήσεις μας δεν θα αντιμετωπίσουν σημαντικούς περιορισμούς στην αλυσίδα εφοδιασμού κατά το υπόλοιπο του χρηματοοικονομικού έτους. Λαμβάνοντας υπόψη αυτές τις παραδοχές, αυξάνουμε ξανά τις εκτιμήσεις μας για το χρηματοοικονομικό έτος και συμπεριλαμβάνουμε τις εκτιμήσεις μας για τα καθαρά κέρδη, σε σχέση με την εξαγορά της Varian Medical Systems, Inc. από τη Siemens Healthineers.

   

  Αυξάνουμε τις εκτιμήσεις μας μας για συγκρίσιμα έσοδα, καθαρά από τις συναλλαγματικές διαφορές και τα αποτελεσμάτα χαρτοφυλακίου, με αύξηση από 11% έως 12% (προηγουμένως 9% έως11%). Συνεχίζουμε να αναμένουμε ένα δείκτη καταγραφής της τάσης πωλήσεων πάνω από τη μονάδα.

   

  Η Digital Industries αναμένει ότι τα συγκρίσιμα έσοδα θα αυξηθούν σε εύρος από 10% έως 12% (προηγουμένως 9% έως 11%) σε ετήσια βάση. Οι εκτιμήσεις για τα προσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων EBITA είναι τώρα 20% έως 21%.

   

  Η Smart Infrastructure αναμένεται να επιτύχει συγκρίσιμη αύξηση εσόδων από 8% έως 9% για το χρηματοοικονομικό έτος 2021 (προηγουμένως από 5% έως 7%). Οι εκτιμήσεις για τα προσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων EBITA συνεχίζει να είναι από  11% έως 12%.

   

  Η Mobility συνεχίζει να προβλέπει μεσαία μονοψήφια συγκρίσιμη αύξηση εσόδων και τα προσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων EBITA από 9,5% έως 10,5% για το χρηματοοικονομικό 2021.

   

  Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που έχουν ήδη επιτευχθεί κατά τους πρώτους εννιά μήνες του χρηματοοικονομικού έτους 2021 και τις εκτιμήσεις που περιγράφονται παραπάνω, αυξάνουμε τις εκτιμήσεις μας για τα καθαρά κέρδη από €6,1 δισ. στα €6,4 δισ., (προηγουμένως €5,7 δισ. στα €6,2 δισ.).

   

  Από τις εκτιμήσεις μας εξαιρούνται επιβαρύνσεις από νομικά και κανονιστικά ζητήματα.