fbpx

Με υψηλό μέρισμα, έργα και ενίσχυση της εταιρικής διακυβέρνησης η ΕΥΑΘ

  • Στα 0,223 ευρώ/μετοχή το μέρισμα
  • Ημέρα αποκοπής, η 28η Ιουνίου
  • Εκσυγχρονισμός των διατάξεων Εταιρικής Διακυβέρνησης, με υιοθέτηση πολιτικής για την καταλληλότητα των υποψήφιων μελών του Δ.Σ.

Τη διανομή μερίσματος 0,223 ευρώ ανά μετοχή αποφάσισε η σημερινή Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΕΥΑΘ Α.Ε., που διεξήχθη μέσω τηλεδιάσκεψης.

«Ως Τομέας Μακεδονίας – Θράκης του υπουργείου Εσωτερικών, που εποπτεύει την ΕΥΑΘ, δίνουμε προτεραιότητα σε έναν σχεδιασμό των επόμενων βημάτων με πράσινο πρόθεμα», επισήμανε ο υφυπουργός Εσωτερικών (Μακεδονίας – Θράκης), Σταύρος Καλαφάτης, χαιρετίζοντας τη συνέλευση. «Το καλό έργο της ΕΥΑΘ συνεχίζεται και το 2021 φέρνοντας καινοτόμες δράσεις, επενδύσεις με ‘πράσινο’ αποτύπωμα και θέσεις εργασίας», συνέχισε ο υφυπουργός, κάνοντας ιδιαίτερη μνεία στη συνεργασία της εταιρείας με το ΑΠΘ για την ανίχνευση του κορονοϊού στα λύματα και μνημονεύοντας τα εν εξελίξει έργα της.

«Η επέκταση του διυλιστηρίου νερού του Αλιάκμονα και η εν λειτουργία επισκευή του υδαταγωγού της Αραβησσού είναι δύο έργα μεγάλης σημασίας, που συζητούνται για πολλά χρόνια και θα επιλύσουν προβλήματα που έχουν ταλαιπωρήσει επανειλημμένα τους Θεσσαλονικείς. Πρόκειται για επενδυτικά έργα που δεν αποσκοπούν μόνο στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της Θεσσαλονίκης, αλλά και επιβεβαιώνουν και την ισχυρή δέσμευση της εταιρίας στη βιωσιμότητα, την αειφορία και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Το Υπερταμείο, επιδιώκοντας να είναι ένας μέτοχος με πιο ενεργό πλέον ρόλο, που υποστηρίζει την ανάπτυξη των θυγατρικών που περιλαμβάνονται στο χαρτοφυλάκιό του, θα στηρίξει την ΕΥΑΘ σε όλα τα ζητήματα ESG, μέσα από μία συνολική στρατηγική που ξεπερνά το νομοθετικό πλαίσιο», τόνισε ο διευθύνων σύμβουλος της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας, Γρηγόρης Δημητριάδης, στη διαδικτυακή τοποθέτησή του κατά την έναρξη της συνέλευσης.

«Με το τρίπτυχο Περιβάλλον – Κοινωνία – Βιώσιμη Ανάπτυξη της εταιρείας ενσωματωμένο στον επενδυτικό και επιχειρησιακό σχεδιασμό μας, πορευτήκαμε και το 2020, χρονιά γενικότερης υγειονομικής και οικονομικής αστάθειας. Χωρίς να παρεκκλίνουμε από τον προγραμματισμό μας, βάλαμε τις βάσεις για τη διασφάλιση της υδροδότησης της Θεσσαλονίκης τις επόμενες δεκαετίες, προνοώντας για τις αυξανόμενες πληθυσμιακές ανάγκες. Παράλληλα, όμως, θωρακίσαμε έτι περαιτέρω και την ίδια την εταιρεία, εκσυγχρονίζοντας τις διατάξεις της περί εταιρικής διακυβέρνησης, σύμφωνα με την πρόσφατη νομοθεσία και θέτοντας τις βάσεις για τη βιώσιμη ανάπτυξή της», επισήμανε ο πρόεδρος της ΕΥΑΘ, Άγις Παπαδόπουλος.

«Η εταιρεία και το 2020 διατήρησε την ανθεκτικότητά της και εξακολουθεί να διαθέτει υψηλά ταμειακά διαθέσιμα, χωρίς τραπεζικό δανεισμό. Αντιδράσαμε στην υγειονομική κρίση με επενδύσεις, με στόχο την ανάπτυξη προς όφελος των μετόχων μας, των εργαζομένων και της κοινωνίας γενικότερα. Τα μεγάλα έργα για το υδροδοτικό μας σύστημα, η επέκταση του διυλιστηρίου, η επισκευή του υδαταγωγού της Αραβησσού, η ολοκλήρωση των συστημάτων τηλεμετρίας Scada του δικτύου, έχουν ξεκινήσει ή μπήκαν σε τροχιά υλοποίησης. Αντίστοιχα, έχουν ξεκινήσει μεγάλα έργα στον τομέα της αποχέτευσης, με σημαντικότερα την ενεργειακή αναβάθμιση του μεγάλου βιολογικού μας και την ολοκλήρωση του αποχετευτικού δικτύου στον κόμβο Κ16. Οι στόχοι μας για μείωση 20% του υδατικού και 50% του ανθρακικού μας αποτυπώματος έως το 2030 είναι αδιαπραγμάτευτοι», επισήμανε σε σχέση με το επιχειρησιακό σκέλος της δράσης της ΕΥΑΘ ο διευθύνων σύμβουλός της, Άνθιμος Αμανατίδης.

Η Γ.Σ. ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της ΕΥΑΘ και τις αντίστοιχες ενοποιημένες του Ομίλου, όπως και τις εκθέσεις διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και των ανεξάρτητων ορκωτών ελεγκτών-λογιστών για τη χρήση του 2020. Ενέκρινε επίσης τη συνολική διαχείριση του Δ.Σ. και απάλλαξε τους ελεγκτές από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της προηγούμενης διαχειριστικής χρήσης.

Ομοίως, ενέκρινε τις αμοιβές και τις αποζημιώσεις που καταβλήθηκαν στα μέλη του Δ.Σ. κατά την εταιρική χρήση του 2020 σύμφωνα με την πολιτική αποδοχών της εταιρείας, επικύρωσε την πρόταση της Επιτροπής Ελέγχου της εταιρείας για τον ορισμό ορκωτών ελεγκτών κατά τη χρήση του 2021 και ενέκρινε τις αμοιβές τους.

Παράλληλα, η σημερινή Γενική Συνέλευση ενέκρινε την πολιτική για την καταλληλότητα των υποψήφιων μελών του Δ.Σ., την οποία εισηγήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, και τις τροποποιήσεις του Καταστατικού. Πρόκειται για εναρμονισμό με τον πρόσφατο Ν.4706/2020 για την Εταιρική Διακυβέρνηση ανώνυμων εταιρειών, σε σχέση πάντα με το μέγεθος, την οργάνωση και την πολύπλοκη φύση των δραστηριοτήτων της ΕΥΑΘ.

Τέλος, δόθηκε άδεια στα μέλη του Δ.Σ. και τα στελέχη διευθύνσεων της εταιρείας να συμμετέχουν σε διοικητικά συμβούλια ή στη διοίκηση θυγατρικών του ομίλου (σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 24). Ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος ορίστηκε η Δευτέρα 28 Ιουνίου 2021.