fbpx

Κυκλική Οικονομία στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις του κλάδου της Αγροδιατροφής: Πραγματοποιήθηκε η 5η Συνάντηση της Τοπικής Ομάδας Υποστήριξης του έργου INTERREG EUROPE “SinCE-AFC”

Η 5η Συνάντηση της Τοπικής Ομάδας Υποστήριξης του έργου “SinCE-AFC, (Enhancing the Entrepreneurship of SMEs in Circular Economy of the Agri-Food Chain) ” για την Κυκλική Οικονομία στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις του κλάδου της Αγροδιατροφής, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα INTERREG EUROPE, πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά την Τετάρτη 8 Δεκεμβρίου 2021.
Η συνάντηση διοργανώθηκε από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας, για λογαριασμό της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, σε συνεργασία με την Αναπτυξιακή ΟΤΑ Ανατολικής Θεσσαλονίκης, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε..


Η έναρξη των εργασιών της συνάντησης έγινε από την κ. Χρυσάνθη Κισκίνη, Προϊσταμένη του Τμήματος Επιστημονικοτεχνικής Υποστήριξης και Υλοποίησης Προγραμμάτων του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας, η οποία, αφού ευχαρίστησε τα μέλη της Τοπικής Ομάδας Υποστήριξης για τη συμμετοχή τους, έκανε μία σύντομη αναφορά στη στόχευση του έργου και στην ατζέντα της συνάντησης.
Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο κ. Κωνσταντίνος Μιχαηλίδης, Προϊστάμενος της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Υποστήριξης Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ο οποίος αναφέρθηκε στη Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης και συγκεκριμένα στον τομέα της κυκλικής οικονομίας που τίθεται ως προτεραιότητα στη νέα προγραμματική περίοδο αλλά και στο σχεδιαζόμενο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Μιχαηλίδης «το έργο SinCE-AFC συμβάλλει στην κατανόηση των αναγκών της αγοράς και των επιχειρήσεων στο κομμάτι της κυκλικής οικονομίας και βοηθάει σημαντικά στο συνολικότερο προγραμματισμό των ενεργειών και δράσεων της Περιφέρειας».


Ακολούθησε η παρουσίαση του υπό διαμόρφωση Περιφερειακού Σχεδίου Δράσης, στο βαθμό που έχει αναπτυχθεί στην παρούσα χρονική στιγμή. Αρχικά παρουσιάστηκαν συνοπτικά οι βασικές ενότητες του Περιφερειακού Σχεδίου Δράσης και ακολούθησε η αναλυτική παρουσίαση της προτεινόμενης Δράσης στην οποία καταλήγει το Σχέδιο Δράσης, η οποία αφορά στη δημιουργία ενός μηχανισμού οριζόντιας υποστήριξης της επιχειρηματικότητας στην κυκλική οικονομία.


Στη συνέχεια της εκδήλωσης, παρουσιάστηκαν οι υπηρεσίες που θα προσφέρει αυτός ο μηχανισμός στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις για την υποστήριξη της επιχειρηματικότητας σε θέματα κυκλικής οικονομίας. Στο πλαίσιο της παρουσίασης έγινε εκτενής αναφορά σε κάποιες καλές πρακτικές από άλλες Περιφέρειες που συμμετέχουν στο έργο και αναλύθηκε διεξοδικά εκείνη της Ιταλίας, η πλατφόρμα ICESP, η οποία αποτέλεσε και την πηγή έμπνευσης για την κατάρτιση του Περιφερειακού Σχεδίου Δράσης.


Η επόμενη παρουσίαση, που ήταν αφιερωμένη στα αποτελέσματα της διαβούλευσης αναφορικά με τη διαμόρφωση του Περιφερειακού Σχεδίου Δράσης, έγινε από την κ. Βασιλική Παπαδοπούλου, εκπρόσωπο της «ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε.», που είναι ο επικεφαλής εταίρος του έργου. Η διαβούλευση αυτή είχε ως σκοπό τη συγκέντρωση των απόψεων των εμπλεκόμενων φορέων σχετικά με θέματα κυκλικής οικονομίας και τις αρχές που πρέπει να διέπουν ένα σχέδιο δράσης για την κυκλική οικονομία και την αγροδιατροφή. Τα συμπεράσματα κρίθηκαν ως ιδιαίτερα σημαντικά και βοηθητικά για την εξέλιξη του έργου και την ολοκλήρωση του Σχεδίου Δράσης.
Στην τελευταία ενότητα της συνάντησης, η κ. Αστερία – Άννα Μπούρα, εκπρόσωπος του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας, αναφέρθηκε σε δύο καλές πρακτικές κυκλικής οικονομίας που παρουσιάστηκαν στην πρόσφατη συνάντηση των εταίρων του έργου στην Ιρλανδία. Η πρώτη πρακτική αφορούσε στην “Envirogrind Ltd”, μία επιχείρηση επαναχρησιμοποίησης αποβλήτων που προσφέρει μια μακροπρόθεσμη βιώσιμη λύση για την επεξεργασία οργανικών αποβλήτων μέσω της διαδικασίας κομποστοποίησης κλειστού τύπου. Â Η δεύτερη πρακτική αφορούσε στην “Cill Ulta”, έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό με φιλανθρωπικό χαρακτήρα που λειτουργεί ως ένα Κέντρο για την Αειφορία που προωθεί την επισιτιστική κυριαρχία, τη βιωσιμότητα, την έρευνα, την ιρλανδική γεωργική κληρονομιά και βιοτεχνία και την ιρλανδική γλώσσα. 


Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με μια συνοπτική περιγραφή των ενεργειών που πρόκειται να πραγματοποιηθούν από εδώ και στο εξής σχετικά με την ολιστική διαμόρφωση του Σχεδίου Δράσης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας  καθώς και την προώθηση και την υιοθέτηση των αρχών της κυκλικής οικονομίας από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τους δημόσιους φορείς.
Στη συνάντηση συμμετείχαν, εκτός από τα μέλη της ομάδας έργου των δύο εταίρων του έργου SinCE-AFC, και εκπρόσωποι από την Τοπική Ομάδα Υποστήριξης.
Η Τοπική Ομάδα Υποστήριξης συνέρχεται κάθε έξι μήνες, κατά τη διάρκεια της 1ης φάσης του έργου “SinCE-AFC”.      

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν τη σελίδα του έργου “SinCE-AFC” στον εξής σύνδεσμο: https://www.interregeurope.eu/since-afc

Επίσης, όσοι επιθυμούν μπορούν να εγγραφούν στο newsletter του “SinCE-AFC” προκειμένου να λαμβάνουν ενημέρωση για τις δράσεις του έργου στον παρακάτω σύνδεσμο:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScTCFmYSZdzLrJUAjd3cq9Ost4frGyklKOJNTDImL7-C4cK6w/viewform