Ημερίδα ΙΕΝΕ: «Βιώσιμη Χρηματοδότηση με Κριτήρια ESG και Πράσινα Ομόλογα»

Κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας, όλο και περισσότερες επιχειρήσεις ενσωματώνουν κριτήρια αειφορίαςESG – (Environmental, Social, Governance) στην επιχειρηματική τους στρατηγική, προκειμένου να διαχειριστούν αποτελεσματικότερα τις παγκόσμιες προκλήσεις και κινδύνους και να εξασφαλίσουν μακροπρόθεσμη ευημερία. Σύμφωνα με την εμπειρία των τελευταίων ετών, η δημοσιοποίηση μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών ESG αποτελεί ιδιαίτερα σημαντικό εργαλείο, καθώς η διαφάνεια σε αυτούς τους δείκτες καθιστά τις επιχειρήσεις ελκυστικότερες στους επενδυτές, λειτουργεί ως μέτρο αποφυγής ρίσκου, ενώ διευκολύνει την πρόσβασή τους σε χρηματοδότηση και τις κάνει πιο ανταγωνιστικές.
Επιπλέον, η πανδημία Covid-19 έχει θέσει υπό δοκιμασία την ανθεκτικότητα των επιχειρήσεων και καθιστά πλέον επιτακτική τη δράση τους σε θέματα αειφορίας, ώστε να ενδυναμώσουν στο γρήγορα μεταβαλλόμενο και αβέβαιο παγκόσμιο περιβάλλον. Σε ευθυγράμμιση με τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης για ενεργειακή μετάβαση ως το 2030, για κλιματική ουδετερότητα έως το 2050 και σύμφωνα με τους 17 Παγκόσμιους Στόχους για Βιώσιμη Ανάπτυξη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (SDGs), οι επιχειρήσεις θέτουν περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς και στόχους διακυβέρνησης για τη μείωση του περιβαλλοντικού, και κοινωνικού τους αποτυπώματος τις επόμενες δεκαετίες, συμβάλλοντας με αυτό τον τρόπο στους ανωτέρω ευρωπαϊκούς και παγκόσμιους στόχους.
Επιπρόσθετα, η Συμφωνία των Παρισίων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής καθιστά σαφές πως οι  χρηματοδοτικές ροές πρέπει να είναι συμβατές με την κατεύθυνση της ανάπτυξης χαμηλών εκπομπών αερίου του θερμοκηπίου και της ανθεκτικότητας στην κλιματική αλλαγή. Ένα βασικό εργαλείο χρηματοδότησης επενδύσεων που έχουν θετικό αντίκτυπο στο περιβάλλον και χρησιμοποιούν καθαρές τεχνολογίες είναι τα Πράσινα Ομόλογα. Το ενδιαφέρον για τέτοιου είδους χρηματοδοτικά εργαλεία συνεχώς αυξάνεται, καθώς οι επενδυτές ενσωματώνουν ολοένα και περισσότερα κριτήρια βιωσιμότητας στις επενδυτικές τους αποφάσεις.
Το Ινστιτούτο Ενέργειας ΝΑ Ευρώπης (ΙΕΝΕ) έχοντας θέσει υψηλά στην ατζέντα του την προώθηση της Βιώσιμης Χρηματοδότησης μέσω Πράσινων Ομολόγων και της Υπεύθυνης Εταιρικής Διακυβέρνησης, οργανώνει στην Αθήνα υβριδικό Workshopμε τίτλο «Βιώσιμη Χρηματοδότηση με  Κριτήρια ESG και Πράσινα Ομόλογα» την Τρίτη 8 Φεβρουαρίου 2022 και ώρες 16:00 με 19:00.
Σκοπός της ημερίδας είναι αφενός μεν να πληροφορήσει για τη χρηματοδότηση «πράσινων επενδύσεων» μέσω της έκδοσης πράσινων ομολόγων και αφετέρου να αναδείξει τον τρόπο με τον οποίο οι εταιρείες μπορούν να αξιοποιήσουν και να επωφεληθούν από τις πρακτικές ESG.
Στην ημερίδα έχουν προσκληθεί να συμμετέχουν κορυφαίοι εμπειρογνώμονες και ανώτερα στελέχη επιχειρήσεων. Η ημερίδα θα αποτελείται  από δύο μέρη. Το πρώτο βασίζεται σε  παρουσιάσεις ομιλητών με ερωτήσεις και απαντήσεις και το δεύτερο σε συζήτηση μεταξύ προσκεκλημένων στελεχών της αγοράς. Το λεπτομερές πρόγραμμα της εκδήλωσης θα ανακοινωθεί μέσα στις επόμενες ημέρες. Η ημερίδα θα καλυφθεί διαδικτυακά και οι συμμετέχοντες μπορούν να την παρακολουθήσουν online.