Ακρίβεια: Η εξέλιξη των φόρων στα καύσιμα

  • Σύμφωνα με ενημερώσεις από την Ομοσπονδία Βενζινοπωλών Ελλάδας.

Οι φορολογικές επιβαρύνσεις στα καύσιμα είναι οι παρακάτω:

-Ο Φ.Π.Α. από 01-06-2016 ανέρχεται στο 24%.

-Ο συντελεστής ΕΦΚ σε βενζίνες και πετρέλαια διαμορφώνεται σε 700 και 410 €/1.000 λτ, αντίστοιχα από 01/01/2017 (Ν. 4389/2016, ΦΕΚ Α’ 94).

-Για το πετρέλαιο θέρμανσης και για χρονική περίοδο από 15/10 κάθε έτους έως και την 30/4 του επομένου έτους, ορίζεται μειωμένος συντελεστής ΕΦΚ ύψους 280 €/1.000 λτ, αρχής γενομένης από 15/10/2016 (Ν. 4389/2016, ΦΕΚ Α’ 94). Για το λόγο αυτό δεν καταγράφεται κατανάλωση για το είδος αυτό από 1/5 έως και 14/10 κάθε έτους.
-Ο συντελεστής ΕΦΚ στο Υγραέριο διαμορφώνεται σε 430 €/1.000 κγρ, από 01/01/2017 (Ν. 4389/2016, ΦΕΚ Α’ 94).

 Ενημέρωση καταναλωτών:

Για την σωστή ενημέρωση των καταναλωτών για τις τιμές καυσίμων και τις επιβαλλόμενες επιβαρύνσεις υπάρχει το Παρατηρητήριο Υγρών Καυσίμων της ΓΓΕ-ΠΚ (http://www.fuelprices.gr/ ). Στο Παρατηρητήριο ο καταναλωτής μπορεί να δει τα παρακάτω στοιχεία:

-Χάρτη της Ελλάδας με κάθε νομό, δήμο και περιοχή με τα πρατήρια και τις τιμές των καυσίμων που πουλάνε τη στιγμή εκείνη. Κανένα πρατήριο δεν μπορεί να λειτουργήσει εκτός αυτού του δικτύου ενώ οι ποινές λαθεμένων ή παραπλανητικών τιμών είναι αυστηρές.

Καθημερινό Δελτίο με τις μέσες τιμές λιανικής πώλησης καυσίμων ανά νομό

Καθημερινό Δελτίο με τις μέσες τιμές καυσίμων Πανελλαδικά

Εβδομαδιαίο Δελτίο με τις μέσες τιμές λιανικής πώλησης καυσίμων για όλη την Ελλάδα. Στο δελτίο αυτό καταγράφονται αναλυτικά οι μέσες εβδομαδιαίες τιμές κατά νομό και κατά καύσιμο. Επίσης καταγράφονται οι πάσης φύσεως φορολογικές – διοικητικές επιβαρύνσεις στα καύσιμα και αναφέρονται σε ποσά και σε ποσοστά συμβολής στις τελικές τιμές. Κάθε εβδομάδα υπάρχουν οι τρέχουσες συνολικές και κατά καύσιμο φορολογικές επιβαρύνσεις, π.χ. στις 28/1/2022 οι φόροι, τα τέλη και οι λοιπές επιβαρύνσεις αντιστοιχούν σε 1,0655 € ανά λίτρο στην αμόλυβδη βενζίνη – 95 με μέση τιμή 1,8130€ ανά λίτρο. Το δελτίο αυτό είναι το πλέον αξιόπιστο σε καταγραφή τιμών και με ανάλυση της συμμετοχής των διαφόρων συντελεστών σχηματισμού της. Υπάρχει και αρχείο δελτίων για σύγκριση με παλαιότερες τιμές από το 2014. Για τιμές πριν το 2014 υπάρχει αρχείο (Δελτία τιμών καυσίμων -ΥΠ.Ε.Α στη διεύθυνση: http://oil.gge.gov.gr/?cat=6).

Στη ΓΓΕ-ΠΚ τηρείται επίσης ημερήσιο δελτίο τιμών καυσίμων διυλιστηρίου στη διεύθυνση: http://oil.gge.gov.gr/

 Οι διαφορές τιμών με την Κύπρο

Ειδικότερα οι διαφορές που παρουσιάζονται μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου στην αμόλυβδη – 95 είναι οι εξής:

Τελική τιμή (7-2-2022) σε €: Ελλάδα 1,850/λ – Κύπρος 1.378/λ. Διαφορά =0,472€.

Η διαφορά προκύπτει από: τον ΕΦΚ, τον ΦΠΑ, τις διάφορες επιβαρύνσεις και το ποσοστό κέρδους των εταιρειών χονδρικής, των μεταφορέων και  των πρατηρίων. Όλα τα παραπάνω είναι διαφορετικά από χώρα σε χώρα. Στην Κύπρο ο ΕΦΚ και οι δασμοί ανέρχονται σε 439,7€/1.000λ και στην Ελλάδα 713,55€. Επίσης ο ΦΠΑ είναι στην Κύπρο 19% και στην Ελλάδα 24%.

Η εξέλιξη της φορολογίας στα καύσιμα

 ΕΦΚ και ΦΠΑ- Ευρώ ανά 1.000 λίτρα

Καύσιμο Έτος τελευταίας τροποποίησης ΕΦΚ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΩΝ
Αμόλυβδη – 95 1.1.2017 700 24% 868,00
Πετρέλαιο κίνησης  1.1.2017 410 24% 508,40
Πετρέλαιο θέρμανσης. 15.10.2016 280 24% 347,20
ΕΦΚ Υγραερίου (LPG) 1.1.2017 430 24% 533,20

 

ΕΦΚ και ΦΠΑ- Ευρώ ανά 1.000 λίτρα

Αμόλυβδη – 95. 

Έτος  ΕΦΚ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΟ
2001 296 18% 349,28
1.1.2006 313 19% 372,47
1.1.2009 359 19% 427.21
1.7.2009 410 19% 487,90
9.2.2010 530 21% 641,30
5.3.2010 610 21% 738,10
3.5.2010 670 21% 810,70
1.7.2010 670 23% 824,10
1.6.2016 670 24% 830,10
1.1.2017 700 24% 868,00
Αύξηση φόρων  2001-2019= 148,5%  / Αύξηση 2010-2019 =35,3%

 

Πετρέλαιο κίνησης 

Έτος  ΕΦΚ ΦΠΑ ΣYΝΟΛΟ
1.1.2006 260 19% 309,40
1.12007 276 19% 328,44
1.1.2008 293 19% 348,67
1.1.2009 302 19% 359,38
9.2.2010 352 21% 425,92
5.3.2010 382 21% 462,22
3.5.2010 412 21% 498,52
15.10.2011 412 23% 506,76
1.9.2012 330 23% 405,90
1.6.2016 330 24% 409,20
1.1.2017 410 24% 508,40
Αύξηση φόρων 2006-2019=64,3%  / Αύξηση 2010-2019 =19.3%

 

Πετρέλαιο θέρμανσης.

Έτος  ΕΦΚ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΟ
13.10.2002 18 18% 21,24
16.10.2003 21 18% 24,78
15.10.2008 21 19% 24,99
15.10.2010 21 23% 25,83
15.10.2011 60 23% 73,80
15.10.2012 330 23% 405,90
15.10.2013 230 23% 282,90
15.10.2016 280 24% 347,20
Αύξηση φόρων 2002-2019=1.534%  / Αύξηση 2010-2019 =1.244%

 

ΕΦΚ Υγραερίου (LPG)

Έτος  ΕΦΚ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΟ
1.7.2011 200 23% 246,00
8.11.2012 330 23% 405,90
1.6.2016 330 24% 409,20
1.1.2017 430 24% 533,20
Αύξηση φόρων 2011-2019=116%