fbpx

ΑΔΜΗΕ: ΣΤΑ 8,2 ΤΑ ΚΑΘΑΡΗ ΚΕΡΔΗ ΤΟ Α’ ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΟΥ 2021

Τα Έσοδα της ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. για την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2021 αντανακλούν τη συμμετοχή της κατά 51% στα κέρδη του Ομίλου της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και ανέρχονται στα 8,3 εκατ. ευρώ σημειώνοντας μείωση -21,4% σε σχέση με την ίδια περίοδο το 2020.

Τα Λειτουργικά Έξοδα κατά την εξεταζόμενη περίοδο ανήλθαν στις 149 χιλ. ευρώ έναντι 88 χιλ. ευρώ το α’ τρίμηνο 2020. Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως στην αύξηση κατά 25 χιλ. ευρώ των Αμοιβών Προσωπικού και κατά 28,9 χιλ. ευρώ σε δαπάνες που συνδέονται κυρίως με τη διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Ως αποτέλεσμα της ενεργής διαχείρισης των ταμειακών διαθεσίμων τα χρηματοοικονομικά έσοδα ανήλθαν στις 26,5 χιλ. ευρώ καταγράφοντας μείωση κατά 40%  έναντι 44 χιλ. ευρώ το α΄ τρίμηνο 2020, η οποία οφείλεται κυρίως στο χαμηλότερο μέσο επιτόκιο απόδοσης όπως διαμορφώθηκε στον ειδικό λογαριασμό που τηρεί η Εταιρεία στην Τράπεζα της Ελλάδος, αντισταθμίζοντας εν μέρει τα λειτουργικά έξοδα της εταιρείας. Τα Ταμειακά Διαθέσιμα της εταιρείας στις 31.03.2021 ανέρχονταν σε 7,1 εκατ. ευρώ ενώ υπενθυμίζεται πως η Εταιρεία έχει μηδενικό χρέος.

Τα Καθαρά Κέρδη της ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. ανήλθαν σε 8,2 εκατ. ευρώ σημειώνοντας μείωση 22,2% έναντι 10,5 εκατ. το α΄ τρίμηνο 2020.

Το 2020, η Διοίκηση διένειμε 20,6 εκατ. ευρώ ή 0,089 ευρώ ανά μετοχή ως προμέρισμα βάσει του μέγιστου επιτρεπόμενου ποσού που προβλέπεται από την νομοθεσία[1]. Η ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. έχει προτείνει στην επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση τη διανομή του εναπομείναντος ποσού, που ανέρχεται στα 4,1 εκατ. ευρώ ή 0,018 ευρώ ανά μετοχή, ως τακτικό μεικτό μέρισμα.

Επιπρόσθετα, η Εταιρεία βάσει του μερίσματος[2] που λαμβάνει από την Συγγενή εταιρεία ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ποσού 21,4 εκατ. ευρώ, έχει προτείνει τη διανομή του μέγιστου επιτρεπόμενου μεικτού προμερίσματος ύψους 0,085 ευρώ ανά μετοχή.  Συνεπώς εντός του 2021, η συνολική προτεινόμενη καταβολή προς τους μετόχους της ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. θα ανέλθει στα 0,103 ευρώ ανά μετοχή


[1] Από 01.01.2019, ο Ν.2190/1920 αντικαταστάθηκε από το N.4548/2018, ο οποίος αλλάζει τον τρόπο υπολογισμού και το χρόνο διανομής του Προμερίσματος. Έως πρότινος, το προμέρισμα δεν μπορούσε να υπερβεί το 50% των προσωρινών αποτελεσμάτων. Μετά την άρση του περιορισμού αυτού, πλέον το ύψος του προμερίσματος δεν θα μπορεί να υπερβαίνει τα καθαρά πραγματοποιθέντα κέρδη και αποθεματικά προς διανομή της προηγούμενης χρήσης

[2] Η ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών Α.Ε. έχει ως κύρια πηγή εσόδου το μέρισμα από την συγγενή εταιρεία ΑΔΜΗΕ Α.Ε. Όλα τα μερίσματα υπόκεινται στις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις του Ν.4646/2019