fbpx

Υπερταμείο: Ξεκινάει ο διαγωνισμός για το έργο ανάπλασης της ΔΕΘ

Το Υπερταμείο και η ΔΕΘ – HELEXPO κάνουν γνωστό πως σήμερα, Τρίτη 21/05, κατόπιν εισήγησης του Υπερταμείου, εγκρίθηκε από την αρμόδια Κυβερνητική Επιτροπή η ένταξη της Ανάπλασης της ΔΕΘ, ενός εμβληματικού έργου για τη Θεσσαλονίκηκαι τη χώρα, στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας, μέσω Σύμβασης Παραχώρησης.

Σύμφωνα με το πλαίσιο που ορίζεται από τον ν.4413/2016 θα πραγματοποιηθεί Διεθνής Ανοικτός Διαγωνισμός Παραχώρησης. H περίοδος Παραχώρησης ορίζεται στα 35 χρόνια και θα ξεκινήσει με την υπογραφή της Σύμβασης Παραχώρησης.

Ύστερα από παραγωγική διαβούλευση και διεξοδική ανταλλαγή απόψεων με τους εμπλεκόμενους φορείς της Θεσσαλονίκης (Δήμος Θεσσαλονίκης) και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας που θα χρηματοδοτήσει μέρος του έργου, υπήρξε συμφωνία σχετικά με το βέλτιστο μοντέλο χρηματοδότησης. Βάσει αυτού, το Έργο θα υλοποιηθεί μέσω Σύμβασης Παραχώρησης, με τη μορφή σύμπραξης ιδιωτικών και δημόσιων πόρων.

Το έργο αναμένεται να αναβαθμίσει σημαντικά την ποιότητα ζωής των κατοίκων, δεδομένου ότι σχεδόν το 60% της έκτασης μετατρέπεται σε Μητροπολιτικό Πάρκο με πυκνή φύτευση, σε συνέχεια συμφωνίας με το Δήμο Θεσσαλονίκης.

Η έγκριση από την αρμόδια Κυβερνητική Επιτροπή αποτελεί μια κομβικής σημασίας εξέλιξη για το σύνθετο και απαιτητικό Έργο της Ανάπλασης της ΔΕΘ. Η διυπουργική συνεργασία και συνδρομή πολύτιμης βοήθειας ήταν σημαντική στην εξέλιξη του έργου (Υπουργείο Οικονομικών, Ενέργειας και Περιβάλλοντος, κ.α.).

Μέχρι σήμερα το Υπερταμείο και η ΔΕΘ-HELEXPO έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία μια σειρά κρίσιμων βημάτων, τα οποία  αποτελούσαν προϋπόθεση για την διεξαγωγή του Διαγωνισμού. Πιο συγκεκριμένα, έχουν ολοκληρωθεί όλες οι απαραίτητες προκαταρκτικές μελέτες, εκπονήθηκαν και αξιολογήθηκαν ποικίλα σενάρια με διάφορες χρηματοοικονομικές παραδοχές, ενώ πραγματοποιήθηκε και μία πρώτη διαβούλευση με την αγορά.  Κατά τη διάρκεια ωρίμανσης του έργου αξιοποιήθηκε γνώση από διεθνείς και εγχώριους εμπειρογνώμονες, με εμπειρία και τεχνογνωσία σε παρεμφερή Έργα, οι οποίοι εργάστηκαν εντατικά και συνεργάστηκαν αρμονικά με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη.

Όσον αφορά στον προϋπολογισμό του Έργου, θα απαιτηθούν συνολικές επενδύσεις ύψους 300.000.000 ευρώ. Η Δημόσια Συμμετοχή δύναται να ξεπεράσει το 1/3 του προϋπολογισμού του έργου με εξασφαλισμένους πόρους έως €120.000.000 (αθροιστικά από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και το Περιφερειακό Πρόγραμμα ΕΣΠΑ της Κεντρικής Μακεδονίας). Η καταβολή του ποσού της Δημόσιας Συμμετοχής θα πραγματοποιηθεί κατά την πενταετία της κατασκευής του Έργου. Οι υπόλοιποι πόροι θα προέλθουν από ιδιωτικές πηγές χρηματοδότησης και τραπεζικό δανεισμό.

Ο δημόσιος χαρακτήρας της ΔΕΘ-HELEXPO διασφαλίζεται οριστικά, καθώς η εταιρεία παραμένει 100% θυγατρική του Υπερταμείου. Η Σύμβαση Παραχώρησης  θα προβλέπει πως ο ιδιώτης που θα οριστεί ανάδοχος μετά τον Διαγωνισμό, θα κληθεί να παρέχει υπηρεσίες στη ΔΕΘ-HELEXPO, η οποία είναι ο Αναθέτων φορέας του Έργου.

Η ωρίμανση των τευχών του Διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί από τη μονάδα PPF (Project Preparation Facility) του ΤΑΙΠΕΔ, ενώ η Διοίκηση της ΔΕΘ – HELEXPO υπό το συντονισμό του Υπερταμείου θα παρακολουθούν στενά την εξέλιξη του Έργου και το χρονοδιάγραμμα, σύμφωνα με το οποίο:

 • Εντός του 2025 αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί οι μελέτες και να έχει δημοσιευτεί το τεύχος του Διαγωνισμού.
 • Έως το Α εξάμηνο του 2026 προβλέπεται να έχει ολοκληρωθεί ο Διαγωνισμός και θα έχει αναδειχθεί ο Ανάδοχος.
 • Το Β’ εξάμηνο 2026 αναμένεται να ξεκινήσει η κατασκευαστική περίοδος. Το Έργο θα υλοποιείται και θα παραδίδεται τμηματικά, ώστε να μην διακοπεί η λειτουργία του Διεθνούς Εκθεσιακού και Συνεδριακού Κέντρου Θεσσαλονίκης.
 • Έως το 2031 εκτιμάται πως θα έχει ολοκληρωθεί το σύνολο των εργασιών.

 1.Ο λόγος που πρέπει να προχωρήσει η ανάπλαση

Οι εγκαταστάσεις της ΔΕΘ ολοκλήρωσαν έναν μεγάλο, ιστορικό κύκλο και πλέον αδυνατούν να ανταποκριθούν στον ρόλο και την αποστολή της ΔΕΘ. Αν και βρίσκεται εντός του αστικού ιστού και μάλιστα σε στρατηγική θέση, ο χώρος της ΔΕΘ διακόπτει την αστική συνέχεια της πόλης. Για να αλλάξει αυτή η κατάσταση, χρειάζεται ένας συνολικός επανασχεδιασμός στη βάση των σημερινών αναγκών, αλλά και των αναπτυξιακών προοπτικών που παρουσιάζονται για τη Θεσσαλονίκη.

Το έργο είναι στρατηγικής σημασίας και η υλοποίησή του, εκτός από την ενίσχυση του προφίλ της Θεσσαλονίκης ως διεθνούς προορισμού, θα φέρει μια σειρά άμεσων και έμμεσων οφελών για τους κατοίκους, την Οικονομία και το Περιβάλλον. Οι πόροι που θα διατεθούν στο συγκεκριμένο έργο έρχονται να συμπληρώσουν μια σειρά από επενδύσεις και μεγάλα έργα στη Θεσσαλονίκη, όπως η ολοκλήρωση του μετρό, η επένδυση στη δυτική Θεσσαλονίκη και η ανάπλαση στο ΦΙΞ, η αναβάθμιση του ΟΛΘ, το στρατόπεδο Γκόνου και το Thess INTEC.

2. Τι θα σήμαινε μία Θεσσαλονίκη χωρίς ΔΕΘ

Σύμφωνα με σχετικές μελέτες, ο κλάδος των Εκθέσεων έχει τεράστια συμβολή στην Ελληνική Οικονομία και εμφανίζει έναν από τους μεγαλύτερους πολλαπλασιαστές παραγόμενου προϊόντος. Ο πολλαπλασιαστής αυτός μάλιστα είναι ακόμα πιο ισχυρός στην περίπτωση της Θεσσαλονίκης λόγω της θέσης της ΔΕΘ στο κέντρο της πόλης. Επιπλέον, η Θεσσαλονίκη, αλλά και ο συγκεκριμένος χώρος είναι ταυτισμένοι με τη ΔΕΘ, φέροντας ιδιαίτερους συμβολισμούς. Έτσι, η απώλεια της Εκθεσιακής Δραστηριότητας θα επέφερε σημαντικό πλήγμα στην Οικονομία, ενώ θα στερούσε την πόλη από μια δραστηριότητα που συνδέεται με την ταυτότητα της ως προορισμού. Παράλληλα, η μετατροπή ολόκληρου του χώρου σε Πάρκο δεν θα διασφάλιζε την οικονομική του βιωσιμότητα (κόστος ανάπτυξης, συντήρησης, φύλαξης). Το μοντέλο που επελέγη αποτελεί μια σύγχρονη, ρεαλιστική και οικονομικά βιώσιμη προσέγγιση, η οποία διασφαλίζει ισορροπία μεταξύ πρασίνου και πάρκου σε μεγαλύτερο ποσοστό απ’ ό,τι προβλέπουν οι χρήσεις του ΠΔ, οικονομικής δραστηριότητας και κοινωνικής συμμετοχής.

3. Η ΔΕΘ στο κέντρο της πόλης

Ο χώρος που βρίσκεται σήμερα η ΔΕΘ είναι ταυτισμένος με την εκθεσιακή δραστηριότητα και φέρει ιδιαίτερους συμβολισμούς για την εκθεσιακή δραστηριότητα και τη σχέση της με την πόλη. Η απώλεια ενός εμβληματικού τοπόσημου της Θεσσαλονίκης θα επέφερε πλήγμα στην oικονομία της. Επιπλέον, η μεταφορά σε έκταση εκτός του Δήμου Θεσσαλονίκης, εκτός από μεγαλύτερο κόστος για το Δημόσιο, θα σήμαινε μεγάλες καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση του έργου. Υπάρχει άλλωστε μελέτη βιωσιμότητας του 2012-13 που δείχνει ότι το σενάριο μεταφοράς στη Σίνδο είναι μη βιώσιμο, όπως καταδεικνύουν και αντίστοιχες διεθνείς πρακτικές. Ο επανασχεδιασμός της ΔΕΘ στον ιστορικό της χώρο, πέραν του μοναδικού της συμβολισμού (αναπόσπαστου στοιχείου της ταυτότητας της Θεσσαλονίκης), θα επιφέρει σημαντική αναβάθμιση στην ποιότητα ζωής των κατοίκων. Παράλληλα, η διατήρηση της συνεδριακής δραστηριότητας στο κέντρο της πόλης είναι σημαντικό πλεονέκτημα για εκθεσιακούς-συνεδριακούς χώρους, δεδομένου ότι ο συνδυασμός του τουριστικού προϊόντος αναψυχής της Θεσσαλονίκης, το οποίο καταγράφει αυξανόμενη ζήτηση, είναι σημαντικό πλεονέκτημα στις διεκδικήσεις συνεδρίων και μεγάλων εκδηλώσεων για την πόλη. Η διατήρηση της υποδομής στην πόλη και η διαμονή και άμεση πρόσβαση στην εμπειρία της πόλης με τα πόδια είναι σημαντικά για τη διευκόλυνση και ανταγωνιστικότητα της διεκδίκησης μεγάλων διοργανώσεων.

4. Τα οφέλη που θα δημιουργήσει το έργο

Τα οφέλη είναι σημαντικά και πολυεπίπεδα.

Για την κοινωνία & το περιβάλλον:

 • Δημιουργείται ένας «πνεύμονας πρασίνου» μέσα στην πόλη, ανοικτός και προσβάσιμος 365 μέρες/χρόνο.
 • Ένα σύγχρονο Μητροπολιτικό Πάρκο
 • Περισσότερες από 3.000 νέες δενδροφυτεύσεις
 • 100.000 τ.μ. πρασίνου, χωρίς περίφραξη
 • Ο χώρος αποκτά ζωή 365 μέρες/χρόνο μέσα από τη δημιουργία νέων κοινόχρηστων και ανοικτών χώρων.
 • 11.500 τ.μ. Πάρκο Αγ. Φωτεινής
 • 10.800 τ.μ. κοινόχρηστοι χώροι περιμετρικά της ΔΕΘ
 • Οι νέες υποδομές και εγκαταστάσεις θα είναι σχεδιασμένες, ώστε να μειώνουν το περιβαλλοντικό αποτύπωμα από την ανθρώπινη δραστηριότητα (πράσινες και έξυπνες τεχνολογίες).
 • Ο χώρος στάθμευσης που θα δημιουργηθεί (με 1.300 νέες θέσεις), συνδυαστικά με τη λειτουργία του Μετρό Θεσ/νίκης, θα συνδράμει στην αποσυμφόρηση του κυκλοφοριακού προβλήματος που υπάρχει στην πόλη.
 • Θα αναδειχθούν εγκαταστάσεις που θα ενισχύσουν τη σύγχρονη πολιτιστική ταυτότητα της Θεσσαλονίκης (Μουσείο MOMus, Μουσείο Ιστορίας ΔΕΘ, Αλεξάνδρειο Μέλαθρο Θεσσαλονίκης).

Για την Οικονομία:

 • H ΔΕΘ γίνεται πραγματικά Διεθνής με σύγχρονες υποδομές και εγκαταστάσεις ικανές να φιλοξενήσουν επισκέπτες από το εξωτερικό.
 • Ενισχύεται το προφίλ της Θεσσαλονίκης ως διεθνούς τουριστικού προορισμού και επιχειρηματικού κόμβου για τη ΝΑ Ευρώπη.
 • Το αναβαθμισμένο εκθεσιακό προϊόν της πόλης θα οδηγήσει σε σημαντική επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου.
 • Η επίδραση στη συνολική οικονομική δραστηριότητα της πόλης μετά από την ολοκλήρωση του έργου εκτιμάται ότι θα ανέρχεται στα €500.000.000/χρόνο.
 • Η ανάπλαση θα επιφέρει άμεσα και έμμεσα σημαντική ενίσχυση στην αγορά εργασίας (> 1.500 θέσεις εργασίας/χρόνο μετά την ολοκλήρωση).
 • Θα ενισχυθεί δραστικά ένας από τους πλέον αποδοτικούς κλάδους (Εκθεσιακές Δραστηριότητες), ο οποίος δημιουργεί πολλαπλασιαστικά οφέλη για την τοπική οικονομία.

5. Η πρόσβαση στους χώρους της νέας ΔΕΘ

Η πρόσβαση στους κοινόχρηστους χώρους και στους χώρους πρασίνου θα είναι ελεύθερη και δωρεάν για όλους, 365 μέρες τον χρόνο. Ελεγχόμενη είσοδος θα υπάρχει μόνο σε Εκθέσεις/Συνέδρια και Εκδηλώσεις.

6.Σε συμφωνία με τον  Δήμο Θεσσαλονίκη η τελική έκταση του πρασίνου 

Στο πλαίσιο της διαβούλευσης με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς η νέα Δημοτική Αρχή εξέφρασε τη θέση της για αύξηση του ποσοστού της έκτασης που θα καταλαμβάνεται από πράσινο. Συζητήσαμε όλες τις τεχνικές παραμέτρους και συμφωνήσαμε στη σχετική τροποποίηση. Περισσότερο από το 60% της περιοχής μετατρέπεται σε Μητροπολιτικό Πάρκο με πυκνή φύτευση.

6. Η νέα ΔΕΘ ένα βιώσιμο έργο

Η νέα ΔΕΘ θα αποτελέσει ένα πρότυπο αστικής ανάπλασης, με τη βιωσιμότητα να βρίσκεται στον πυρήνα της. Αυτό πρακτικά σημαίνει πως τόσο κατά τη φάση ανάπτυξης/κατασκευής όσο και κατά τη λειτουργία της νέας ΔΕΘ θα ακολουθούνται τα αυστηρότερα διεθνή πρότυπα για την προστασία του περιβάλλοντος, μέσα από υλικά και τεχνολογίες που στοχεύουν στην ενεργειακή εξοικονόμηση, τη μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος και τη βέλτιστη διαχείριση των υδάτινων πόρων.

8. Η  κυκλοφοριακή μελέτη κατά τη φάση της ανάπτυξης/κατασκευής

O στόχος είναι να ελαχιστοποιηθεί η όχληση που – όπως είναι λογικό – εμφανίζεται σε κάθε τεχνικό έργο αυτού του μεγέθους. Έχει ήδη εκπονηθεί το 2022 προκαταρκτική κυκλοφοριακή μελέτη από το ΙΜΕΤ του ΕΚΕΤΑ. Προς αυτή την κατεύθυνση θα απαιτηθεί από τον Ανάδοχο να ακολουθήσει τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές για την απρόσκοπτη και ασφαλή ανάπτυξη του έργου.

9. Η εκθεσιακή δραστηριότητα  μέχρι την ολοκλήρωση του έργου

Ο σχεδιασμός της ανάπλασης προβλέπει την τμηματική ολοκλήρωση των έργων και των παρεμβάσεων. Αυτό σημαίνει πως το σύνολο της εκθεσιακής δραστηριότητας, όπως και οι εμβληματικές Εκθέσεις  ΔΕΘ και AGROTICA θα συνεχίσουν να πραγματοποιούνται, παράλληλα με το κατασκευαστικό έργο.

10. Το μοντέλο που έχει επιλεγεί

Πρόκειται για ένα μοντέλο της Σύμπραξης Δημοσίου-Ιδιωτικού Τομέα, η οποία αποτελεί την πιο πρόσφορη επιλογή, αφού αφενός διασφαλίζει τη χρηματοδότηση από ιδιωτικούς πόρους και αφετέρου θωρακίζει το Δημόσιο Συμφέρον. Μέτοχος της εταιρείας ΔΕΘ-HELEXPO παραμένει το Υπερταμείο, διαφυλάσσεται δηλαδή ο δημόσιος χαρακτήρας της εταιρείας, η οποία θα διατηρήσει υπό τη διαχείρισή της το νέο εκθεσιακό και συνεδριακό κέντρο, όπως συμβαίνει σήμερα.

11.Η λειτουργία, διαχείριση και εκμετάλλευση του Εκθεσιακού και Συνεδριακού Κέντρου

Η λειτουργία, διαχείριση και εκμετάλλευση του Εκθεσιακού και Συνεδριακού Κέντρου θα γίνεται από τη ΔΕΘ-HELEXPO. Όπως και πολλοί άλλοι επαγγελματίες οργανωτές εκθέσεων/συνεδρίων/εκδηλώσεων, ο ιδιώτης θα μπορεί να αξιοποιεί εμπορικά τους χώρους για την οργάνωση γεγονότων. Στη φάση της προετοιμασίας των τευχών δημοπράτησης, όπου εισερχόμαστε τώρα, θα εξεταστεί το ενδεχόμενο να  του παραχωρείται ο χώρος, σύμφωνα με ένα συμφωνημένο μοντέλο συνεργασίας..

12. Το χρονοδιάγραμμα

Μέχρι το τέλος του 2024 θα έχουν ολοκληρωθεί τα τεύχη δημοπράτησης και υπολογίζονται 18 μήνες για να ολοκληρωθεί η διαγωνιστική διαδικασία παραχώρησης. Το έργο, αναμένεται να εκκινήσει το 2026και θα υλοποιείται και θα παραδίδεται τμηματικά. Στοχος είναι το σύνολο των εργασιών να  έχει ολοκληρωθεί έως το 2030.

13. Τι είδους Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί

Θα πραγματοποιηθεί Διεθνής Ανοικτός Διαγωνισμός παραχώρησης, σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο του 4413/2016, ο οποίος φυσικά θα επιτρέπει τη συμμετοχή ξένων επενδυτών. H περίοδος παραχώρησης είναι 35 χρόνια και ξεκινά με την υπογραφή της Σύμβασης Παραχώρησης.

14.Πόσα χρήματα θα επενδύσει ο Ιδιώτης και πόσα το Δημόσιο

Το έργο απαιτεί συνολικές επενδύσεις περίπου €300.000.000. Η Δημόσια Συμμετοχή θα είναι έως €120.000.000.

15. Η συμμετοχή του Ελληνικού Δημοσίου

Η Δημόσια Συμμετοχή είναι επιβεβλημένη, προκειμένου να καλυφθεί το «χρηματοδοτικό κενό», να διασφαλιστεί η οικονομική βιωσιμότητα του έργου και να είναι ελκυστική η επένδυση για Ιδιώτη επενδυτή. Επιπλέον, πρόκειται για ένα έργο καταλυτικής σημασίας για την οικονομική ανάπτυξη της πόλης και την ευημερία των πολιτών. Άλλωστε,  η πρακτική των μεγάλων ευρωπαϊκών πόλεωνείναι ότι οι υποδομές αυτού του τύπου είναι δημόσιου χαρακτήρα.

16. Η συντήρηση των κοινόχρηστων χώρων και το πάρκο

Η ΔΕΘ-HELEXPO θα έχει την υποχρέωση συντήρησης των κοινοχρηστων χώρων και του πάρκου όπως συμφωνήθηκε με τον Δήμο Θεσσαλονίκης.

17. Το προφίλ του επενδυτή

Οι προτάσεις των δυνητικών επενδυτών θα εξεταστούν και θα αξιολογηθούν διεξοδικά, σύμφωνα με τους όρους του Διαγωνισμού. Το έργο είναι σύνθετο και καινοτόμο σε πολλά επίπεδα. Ιδανικά, ο Ιδιώτης θα πρέπει να έχει αποδεδειγμένη εμπειρία σε κατασκευαστικά έργα, καθώς και στη διαχείριση και λειτουργία τουριστικών εγκαταστάσεων, επιχειρηματικών κέντρων και εμπορικών χώρων.

18. Περί της διοίκησης της ΔΕΘ-HELEXPO και των θέσεων εργασίας

Το έργο δεν συνδέεται με οποιαδήποτε αλλαγή σε διοικητικό επίπεδο. Παράλληλα η ανάπλαση της ΔΕΘ όχι μόνο δεν μειώνει τις ανάγκες σε θέσεις εργασίας, αλλά αντιθέτως τις αυξάνει.

19. Το εκτιμώμενο ενδιαφέρον των επενδυτών

Το προκαταρκτικό market sounding που πραγματοποιήθηκε έδειξε πως υπάρχει ενδιαφέρον από Ιδιώτες επενδυτές από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Ωστόσο, αυτό που θα κρίνει πραγματικά το ενδιαφέρον του Ιδιωτικού Τομέα είναι ο Διαγωνισμός και οι Όροι του. Το Υπερταμείο, και από εδώ και στο εξής και το PPF, εργάζονται, προκειμένου αφενός να είναι ελκυστικοί για τη συμμετοχή Ιδιωτών επενδυτών και αφενός να διασφαλίζουν το Δημόσιο Συμφέρον, καθώς και τα μεγαλύτερα δυνατά οφέλη για την κοινωνία και το Περιβάλλον.

20. Η διαμόρφωση του Masterplan του έργου

Το Masterplan του έργου έχει οριοθετηθεί από τους όρους του Προεδρικού Διατάγματος και το αποτέλεσμα του Διεθνούς Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού. Τα ειδικότερα θέματα  θα οριστικοποιηθούν με την ανάδειξη του Αναδόχου (Ιδιώτη επενδυτή), ως αποτέλεσμα της διαγωνιστικής διαδικασίας.

21. Πλάνο νέων Εκθέσεων & Συνεδρίων 

Το εκθεσιακό και συνεδριακό χαρτοφυλάκιο της ΔΕΘ-HELEXPO θα αναβαθμιστεί και θα εμπλουτιστεί στη βάση των αναγκών που εμφανίζονται στην αγορά. Το περιεχόμενο των νέων Εκθέσεων/Συνεδρίων θα διαμορφωθεί σε επόμενο διάστημα μετά από την εκπόνηση της σχετικής έρευνας και του business plan της ΔΕΘ-HELEXPO. Ήδη η εταιρεία ενισχύει το χαρτοφυλάκιο των εκθέσεών της με νέα προϊόντα.  Μάλιστα, υπάρχει ήδη ενδιαφέρον από ξένους διοργανωτές να μεταφέρουν εκθεσιακή δραστηριότητα από άλλες πόλεις του εξωτερικού στη Θεσσαλονίκη. Πρόσφατα στοιχεία δείχνουν ότι η Θεσσαλονίκη ανέβηκε 31 θέσεις – εκτοξεύθηκε από την 73η στην 42η μεσα σε ένα έτος (από το 2022 στο 2023) στη διεθνή κατάταξη στη διοργάνωση συνεδρίων, γεγονός που σημαίνει οτι η διεθνής ζήτηση για τον συνεδριακό προορισμο Θεσσαλονίκη είναι μεγάλη. Στην Ευρώπη, για το 2023 είναι μέσα στους top 30 προορισμούς (26η θεση).

22. Οι καθυστερήσεις στην υλοποίηση

Πρόκειται για ένα σύνθετο, απαιτητικό και συνάμα καινοτόμο έργο, ενώ ο πόλεμος στην Ουκρανία άλλαξε τα επίπεδα κόστους στις κατασκευές. Η νέα ΔΕΘ θα πρέπει να συνδυάζει αρμονικά την οικονομική βιωσιμότητα με τα οφέλη για το Ελληνικό Δημόσιο, την κοινωνία και το Περιβάλλον. Ο δρόμος για την υλοποίησή του απαιτούσε έναν ρεαλιστικό οδικό χάρτη, έχοντας κάνει και συζητήσεις και market sounding με την αγορά. Επί της ουσίας, το έργο αναμένεται να ξεκινήσει το 2026, στην επέτειο των 100 χρόνων από την ίδρυση της ΔΕΘ.

23. Οι διαδικασίες που ακολουθήθηκαν πριν τη σημερινή ανακοίνωση

Πριν γίνει η οποιαδήποτε ανακοίνωση  προηγήθηκαν κρίσιμες προκαταρκτικές μελέτες, εκπονήθηκαν και αξιολογήθηκαν σενάρια και σημαντικές παράμετροι, όπως οι χρηματοδοτικές πηγές, ενώ ακολούθησαν διαβουλεύσεις μεταξύ όλων των εμπλεκομένων φορέων. Έγινε market sounding με την αγορά, προσλήφθηκαν σύμβουλοι και εμπειρογνώμονες από το εξωτερικό, για να διερευνήσουν την ελκυστικότητα του μοντέλου από τη σκοπιά του ιδιώτη επενδυτή. Πρόκειται για μια διαδικασία η οποία απαιτεί χρόνο, προκειμένου να καταλήξει σε ένα αξιόπιστο και ασφαλές χρονοδιάγραμμα και τη σύνθεση 2 βασικών παραμέτρων: να είναι ελκυστικό στον ιδιωτικό τομέα, για να συμμετάσχει, και ταυτόχρονα, να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις των εμπλεκόμενων φορέων. Η ανάπλαση της ΔΕΘ είναι ένα έργο Στρατηγικής Σημασίας τόσο για την Ελλάδα όσο και για τη Θεσσαλονίκη, το οποίο απαιτεί λεπτομερή σχεδιασμό και ξεκάθαρα βήματα υλοποίησης.

24. Ενίσχυση του προορισμού «Θεσσαλονίκη» & της  Βόρειας Ελλάδας

Η ανάπλαση της ΔΕΘ είναι ένα εμβληματικό έργο για την πόλη της Θεσσαλονίκης και αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά τον προορισμό «Θεσσαλονίκη» και συνολικά τη Βόρεια Ελλάδα. Είναι ένα έργο που συζητείται στην πολη, τουλάχιστον 20 χρονια. Την τελευταία 5ετία έχει δρομολογηθεί ένα συγκεκριμένο σχέδιο, το οποίο οδήγησε, μετά από εκτενή διαβούλευση, στην έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος το 2021. Στο ΠΔ (Προεδρικό Διάταγμα) συνδυάζονται χρήσεις που ισορροπούν μεταξύ της δημιουργίας ενός ανοικτού χώρου πρασίνου που θα αποδοθεί ξανά στους κατοίκους της πόλης, τη δημιουργία εκθεσιακού και συνεδριακού χώρου που θα συμβάλει στην αναβάθμιση της Θεσσαλονίκης ως προορισμού για συνέδρια και εκθέσεις με σημαντικό αναπτυξιακό αποτύπωμα στην οικονομία της πόλης, και χώρου ξενοδοχείου και επιχειρηματικού κέντρου, που αποτελούν συνοδευτικές δραστηριότητες της συνεδριακής/εκθεσιακής δραστηριότητας και συμβάλλουν στην οικονομική βιωσιμότητα του έργου.

Βρισκόμαστε στο σημείο όπου, μετά από την εξέταση αρκετών σεναρίων με διάφορες χρηματοοικονομικές παραδοχές και μια εκτενή διαβούλευση με τους φορείς της πόλης και της περιφέρειας, έχουμε συμφωνήσει σε ένα τελικό μοντέλο χρηματοδότησης στο πλαίσιο των ανωτέρω χρήσεων. Αυτό θα είναι μια σύμβαση παραχώρησης με τη μορφή σύμπραξης ιδιωτικών και δημόσιων πόρων, που ανέρχονται στο 1/3 του προϋπολογισμού, για τους οποίους έχουμε βρει τις πηγές της δημόσιας χρηματοδότησης, λαμβάνοντας υπόψιν και τα όρια των κρατικών ενισχύσεων. Τα υπόλοιπα θα προέλθουν από ιδιωτικές πηγές χρηματοδότησης και τραπεζικού δανεισμού κατόπιν διαγωνισμού.

Έχουμε ήδη ξεκινήσει, με τη συνδρομή του Υπερταμείου και της ΔΕΘ-HELEXPO, την υπαγωγή του έργου στο καθεστώς των Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας και την ωρίμανση των τευχών δημοπράτησης από τη Μονάδα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας του ΤΑΙΠΕΔ και αναμένουμε στο τέλος του έτους να έχουμε έτοιμα τα τεύχη δημοπράτησης, προκειμένου να δημοσιευτεί ο διαγωνισμός έως τις αρχές του 2025.

25. Η αρχιτεκτονική μελέτη

Πραγματοποιήθηκε ένας Διεθνής Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός, στον οποίο συμμετείχαν φημισμένα αρχιτεκτονικά γραφεία απ’ όλο τον κόσμο. Έχει εκπονηθεί αρχιτεκτονική προμελέτη, η οποία έχει τη δυνατότητα για μικρές αλλαγές και τροποποιήσεις, οι οποίες δεν αλλοιώνουν τον χαρακτήρα του έργου, αλλά ενισχύουν την συμβολή του στη βιώσιμη αστική ανάπτυξη και στην ανθεκτικότητα της Θεσσαλονίκης, όπως έγινε πρόσφατα με την αύξηση του ποσοστού πρασίνου.

26. Το κόστος ανάπτυξης και συντήρησης των χώρων πρασίνου

Οι χώροι πρασίνου διακρίνονται στους εντός και στους εκτός ιδιοκτησίας της ΔΕΘ. Πιο συγκεκριμένα, εκτός ιδιοκτησίας της ΔΕΘ περιλαμβάνονται η Αγία Φωτεινή και η έκταση του Γ’ Σώματος Στρατού. Για τους χώρους πρασίνου εντός ιδιοκτησίας της ΔΕΘ, η υποχρέωση ανάπτυξης και συντήρησης ανήκει στη ΔΕΘ-HELEXPO και το κόστος ανάπτυξης θα χρηματοδοτηθεί από τη δημόσια συμμετοχή. Σχετικά με τους χώρους πρασίνου εκτός ιδιοκτησίας, στους οποίους εμπλέκονται και τρίτοι φορείς, η κοστολόγηση των εργασιών και των παρεμβάσεων θα εξεταστεί σε μετέπειτα φάση, ως διακριτά έργα.

27. Η σχέση Ιδιώτη-Δημοσίου

Όχι, δεν θα αλλάξει η σχέση που έχει το Ελληνικό Δημόσιο με τη ΔΕΘ-HELEXPO. Παραμένει 100% θυγατρική του Υπερταμείου. Πρόκειται για μια σύμβαση παραχώρησης, όπου ο ιδιώτης που θα οριστεί ανάδοχος μετά τη διαγωνιστική διαδικασία θα κληθεί να παράσχει υπηρεσίες για τη ΔΕΘ-HELEXPO που είναι ο Αναθέτων φορέας του έργου. Στα σενάρια που έχουν μελετηθεί μέχρι τώρα δεν υπάρχει σενάριο δημιουργίας φορέα διαχείρισης του χώρου εκτός από τη ΔΕΘ-HELEXPO.

28. Τα αντισταθμιστικά οφέλη προς τον δήμο Θεσσαλονίκης

Ο Δήμος συμμετέχει στο Δ.Σ. της ΔΕΘ-HELEXPO και μετέχει στην εταιρική διακυβέρνηση της εταιρείας. Αποτελεί βασικό εταίρο σε πολλές εκδηλώσεις και δραστηριότητες της ΔΕΘ-HELEXPO, λαμβάνοντας δωρεάν παραχωρήσεις χώρων για πολύ σημαντικές δραστηριότητες που διοργανώνει.

29. Τα αναμενόμενα έσοδα για το Δημόσιο από την Παραχώρηση;

Ο υπερδιπλασιασμός του κύκλου εργασιών της ΔΕΘ-HELEXPO παράλληλα με την οικονομική δραστηριότητα του επιχειρηματικού κέντρου αναμένεται να ενισχύσει τα έσοδα του έργου. Κατά τη διάρκεια της κατάρτισης των τευχών δημοπράτησης θα  επαληθευτούν οι παραδοχές, και θα εξειδικευτεί το οικονομικό αντάλλαγμα για το Δημόσιο, όπως και η χρονική στιγμή που αυτό θα προκύψει.

Το έργο αναμένεται να έχει σημαντικό θετικό οικονομικό αντίκτυπο στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Υπολογίζεται ότι το όφελος για την πόλη είναι τάξης μεγέθους των €500 εκατ. ετησίως, αγγίζοντας συνολικά την αλυσίδα αξίας των επαγγελματικών εκδηλώσεων (διαμονή, F&B, retail, κ.α.). Επομένως, και τα έμμεσα έσοδα για το Δημόσιο θα ενισχυθούν σημαντικά.