fbpx

Βασίλης Ψάλτης στο AIF ́21: «Η Alpha Bank στηρίζει τις επιχειρήσεις να κάνουν το άλμα της πράσινης μετάβασης υιοθετώντας κριτήρια ESG»
Βασίλης Ψάλτης στο AIF ́21: «Η Alpha Bank στηρίζει τις επιχειρήσεις να κάνουν το άλμα της πράσινης μετάβασης υιοθετώντας κριτήρια ESG»

Στις ευκαιρίες και τις προκλήσεις που χαρακτηρίζουν την πράσινη μετάβαση της ελληνικής οικονομίας, αλλά και στην ετοιμότητα της Alpha Bank να στηρίξει ενεργά την πράσινη επιχειρηματικότητα και την αειφόρο ανάπτυξη, αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, ο CEO της Alpha Bank, Βασίλης Ψάλτης, από το βήμα του 4ου Athens Investment Forum 2021.

H ενεργειακή κρίση αποτέλεσμα του «ρίσκου» μετάβασης – μονόδρομος η άμεση υιοθέτηση ενός καθαρού ενεργειακού μίγματος στην Ελλάδα

Σε συζήτηση με τον δημοσιογράφο και εκδότη κ. Νίκο Χατζηνικολάου, στην ενότητα του Forum υπό τον τίτλο «Η μετάβαση στην πράσινη ενέργεια – Προκλήσεις και Ευκαιρίες. Ο ρόλος του Ταμείου Ανάκαμψης» ο CEO της Alpha Bank αναφέρθηκε στο ζήτημα της ενεργειακής κρίσης, αναλύοντας την άποψή του ότι το φαινόμενο της ανόδου των τιμών στην ενέργεια οφείλεται σε δύο παράγοντες, τον συγκυριακό που συνδέεται με την παγκόσμια οικονομική ύφεση που προκάλεσε η πανδημία απορρυθμίζοντας τις αγορές πολλών προϊόντων και ως εκ τούτου δημιουργώντας μία σειρά από αναταράξεις που συνδέονται με τη μετάβαση στην κανονικότητα, κυρίως λόγω της απότομης αύξησης στη ζήτηση έναντι της μειωμένης προσφοράς, αλλά και τον πιο δομικό παράγοντα που σχετίζεται με τη σταδιακή υιοθέτηση ενός νέου παραγωγικού μοντέλου που βασίζεται περισσότερο σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με αποτέλεσμα την
αύξηση του κόστους παραγωγής που μετακυλίεται στην αγορά ενέργειας.

Υπογράμμισε, δε, ότι το ζήτημα του ενεργειακού κόστους είναι τεράστιας σημασίας για τρεις λόγους, πρώτον, διότι «η αύξηση των τιμών σε βασικά προϊόντα και κυρίως στην ενέργεια ενδέχεται να επιβαρύνει σημαντικά τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς συμπιέζοντας εν τέλει την αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών, με την
ελληνική κυβέρνηση να λαμβάνει ήδη μέτρα στήριξης των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων», δεύτερον, «διότι ο πληθωρισμός στις τιμές ενέργειας θα επηρεάσει τη δυναμική της ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας και το αυξημένο κόστος των πρώτων υλών και των μεταφορών θα συμπιέσουν τα περιθώρια κέρδους των ελληνικών
επιχειρήσεων» και τρίτον, «διότι υπάρχει ο κίνδυνος η εξέλιξη και η ένταση του ενεργειακού προβλήματος να επηρεάσουν, να επιβραδύνουν ή να επιταχύνουν την πράσινη μετάβαση».

«Κατά τη διάρκεια των μεγάλων μεταβολών υπάρχει πάντοτε το λεγόμενο ρίσκο μετάβασης. Πιστεύω όμως ότι ο κίνδυνος της αδράνειας είναι μεγαλύτερος. Οφείλουμε, ως τράπεζες, ως οικονομία και κοινωνία, να επιμείνουμε – και γιατί όχι να επιταχύνουμε – την πορεία μας προς ένα πιο καθαρό ενεργειακό μίγμα, αξιοποιώντας και την γεωγραφική θέση της πατρίδας μας. Σκεφτείτε πως αν είχαμε επιταχύνει το βηματισμό μας την περασμένη δεκαετία προς αυτήν την κατεύθυνση, πιθανά σήμερα θα είχαμε αποφύγει την επιβάρυνση του καταναλωτή από τις καταστροφές εξαιτίας των ακραίων καιρικών φαινομένων», σημείωσε χαρακτηριστικά ο CEO της Alpha Bank.

Έτοιμη η Alpha Bank να στηρίξει τα πράσινα επενδυτικά πλάνα μεγάλων και μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Σε ερώτημα αναφορικά με τον ρόλο του τραπεζικού συστήματος στη στήριξη επενδυτικών πλάνων στον τομέα της ενέργειας, στο πλαίσιο της αξιοποίησης του Ταμείο Ανάκαμψης, ο κ. Ψάλτης είπε πως αν και οι τράπεζες αποτελούν διαχρονικό χρηματοδότη για υλοποίηση έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, πλέον καλούνται πιο ενεργά να στηρίξουν σημαντικές για την χώρα επενδυτικές ευκαιρίες στον τομέα της ενεργειακής εξοικονόμησης και της ορθολογικής – από άποψη κόστους – μετάβασης σε ενεργειακό μίγμα χαμηλού άνθρακα. Αναφερόμενος συγκεκριμένα στη στρατηγική της Alpha Bank ως προς το θέμα αυτό, σημείωσε πως η Τράπεζα στηρίζει ενεργά τους μεγάλους Πελάτες της με μεγάλο ανθρακικό αποτύπωμα στην προσπάθειά τους να διαφοροποιήσουν τις πηγές τους, δεσμεύοντας σημαντικά κεφάλαια τα οποία θα τους βοηθήσουν να κινηθούν προς τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και προς τη δημιουργία νέων μονάδων παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας από φυσικό αέριο.

Όμως, όπως επεσήμανε ο κ. Ψάλτης η στήριξη της Alpha Bank δεν περιορίζεται στις μεγάλες επιχειρήσεις, αντιθέτως αφορά σε μεγάλο βαθμό τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα που έχει το δικό της ενεργό ρόλο στην πράσινη μετάβαση, με χαρακτηριστικά παραδείγματα τα δεκάδες χιλιάδες μικρά και μεσαία έργα που
στοχεύουν στη μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, την αξιοποίηση της ηλιακής ή αιολικής ενέργειας, τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων και την ελαχιστοποίηση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των
παραγόμενων προϊόντων.

«Ο ελληνικός ιδιωτικός τομέας, η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, πρέπει να προσανατολιστεί σε τομείς που ανοίγουν καινούργιες ευκαιρίες και εμείς στην Alpha Bank θα είμαστε στο πλευρό τους με χρηματοδοτική και συμβουλευτική στήριξη» τόνισε ο CEO της Alpha Bank για να προσθέσει ότι η Τράπεζα έχει
εγκεκριμένα χρηματοδοτικά όρια για την στήριξη έργων ΑΠΕ που υπερβαίνουν το Ευρώ 1 δισ. και η φιλοδοξία της είναι, μέσα και από τις δράσεις του RRF, να πολλαπλασιάσει το αποτύπωμά της στην αγορά. «Γι’ αυτό, άλλωστε, και πολύ εγκαίρως απευθυνθήκαμε στους Μετόχους μας και μέσω της πρώτης ΑΜΚ
αναπτυξιακού χαρακτήρα στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα από τα τέλη της δεκαετίας του 2000, διασφαλίσαμε τα αναγκαία κεφάλαια για τη στήριξη επενδυτικών πλάνων που θα συμβάλουν ώστε η πατρίδα μας να γυρίσει σελίδα και να μπει σε τροχιά βιώσιμης ανάπτυξης» σημείωσε με έμφαση ο κ. Ψάλτης.

Πλήρης ενσωμάτωση των κριτηρίων ESG στη λειτουργία και τις χρηματοδοτήσεις της Alpha Bank και παροχή καθοδήγησης στους Πελάτες να τα υιοθετήσουν

Επίσης, στο πλαίσιο σχετικού ερωτήματος, ο CEO της Alpha Bank αναφέρθηκε στον τρόπο που τα κριτήρια ESG, ως απαίτηση πλέον τόσο των εποπτικών φορέων, μέσω, για παράδειγμα των σχετικών stress test που δρομολογούνται από το 2022, όσο και των διεθνών επενδυτών, επηρεάζουν τις χρηματοδοτήσεις και την
πιστωτική πολιτική των τραπεζών. Συγκεκριμένα, σημείωσε πως τα κριτήρια ESG επιβάλλουν μία επικέντρωση στην αειφορία και τη βιωσιμότητα συνολικά, καλύπτοντας, τόσο την περιβαλλοντική διάσταση όσο και ζητήματα κοινωνικά και θεσμικά. Συγκεκριμένα, για τα ζητήματα περιβάλλοντος και κλιματικής αλλαγής, όπως είπε, η
Alpha Bank έχει θεσπίσει ειδικά κριτήρια στις πιστωτικές της πολίτικες ως προϋπόθεση για την έγκριση χρηματοδοτήσεων, επιβάλλοντας ουσιαστικά τη διαφάνεια στο περιβαλλοντικό αποτύπωμα μιας εταιρείας, με τελικό στόχο τη μείωση της χρηματοδότησης ρυπογόνων δραστηριοτήτων υπέρ των επιχειρήσεων που πληρούν
αρχές αειφορίας. Αντίστοιχα, εξέφρασε την εκτίμησή του ότι σύντομα και τα κοινωνικά κριτήρια θα ενταχθούν στις πιστωτικές πολιτικές, καθώς αφορούν σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, εργασιακής ασφάλειας, σεβασμού στη διαφορετικότητα, ενώ χαρακτήρισε ως πολύ σημαντικά για την επιχειρηματικότητα στη χώρα
μας και τα κριτήρια εταιρικής διακυβέρνησης για τις χρηματοδοτούμενες εταιρίες, ικανά σε συνδυασμό με τα περιβαλλοντικά και κοινωνικά κριτήρια να φέρουν μια ριζική αλλαγή για την αναβάθμιση του επιχειρηματικού
μοντέλου της Ελλάδας.

«Η πρωτόγνωρή αυτή αλλαγή στη διαδικασία χρηματοδότησης, απαιτεί τεράστια προσαρμογή από τις ελληνικές επιχειρήσεις. Στην Alpha Bank αναγνωρίζουμε την ανάγκη ενημέρωσης των επιχειρήσεων συμμετέχοντας σε σχετικές δράσεις και παράλληλα μεταφέρουμε στους Πελάτες μας την τεχνογνωσία που αποκτούμε,
δίνοντάς τους την απαραίτητη καθοδήγηση για τις επερχόμενες απαιτήσεις και συμβάλλοντας στην ασφαλή δική τους μετάβαση στα νέα πρότυπα», κατέληξε ο κ. Ψάλτης στην τοποθέτησή του.