fbpx

Το βιώσιμο μέλλον της LG: Η ουδετερότητα του άνθρακα

Στην LG, κατανοούμε ότι είναι σημαντικό να προστατεύουμε τον πλανήτη μας όσο ακόμα μπορούμε. Μιλώντας πρακτικά, αυτό σημαίνει να προσέχουμε την ποσότητα του άνθρακα που χρησιμοποιούμε όταν παράγουμε (και, στο τέλος της ωφέλιμης ζωής τους, απορρίπτουμε) τα ηλεκτρονικά είδη της LG. Μέσω της καινοτομίας «Σχέδιο Καλύτερης Ζωής 2030», η LG θέτει μια σειρά στόχων σχετικά με τους περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς και παράγοντες διακυβέρνησης προκειμένου να επιτύχει ουδετερότητα άνθρακα έως το 2030.

 

Τι είναι η ουδετερότητα του άνθρακα;

Έχουμε θέσει την πρόκληση να γίνουμε «ουδέτεροι ως προς τον άνθρακα» έως το 2030. Αυτό σημαίνει ότι η ποσότητα CO2 που απελευθερώνεται στην ατμόσφαιρα ως αποτέλεσμα των δραστηριοτήτων μας (επιστρέφοντας αμέσως μέσω της αλυσίδας εφοδιασμού μας) θα εξισορροπείται από μια ίση ποσότητα CO2 που θα αφαιρείται από την ατμόσφαιρα. Για επιχειρήσεις όπως η δική μας, αυτό περιλαμβάνει είτε τη μείωση των εκπομπών άνθρακα εκ μέρους μας είτε την επένδυση σε δραστηριότητες αντιστάθμισης του άνθρακα, όπως η επένδυση στην ανανεώσιμη ενέργεια.

Σχεδιάζουμε να επιτύχουμε ουδετερότητα του άνθρακα μέσω διαφόρων μέτρων, συμπεριλαμβανομένης της εισαγωγής ενεργειακά αποδοτικών εγκαταστάσεων και συσκευών περιορισμού των εκπομπών του άνθρακα στο σύνολο της παραγωγικής διαδικασίας μας. Παράλληλα με αυτό, εξασφαλίζουμε συνεχώς πιστώσεις άνθρακα μέσω του έργου του Μηχανισμού Καθαρής Ανάπτυξης καθώς και συμβάλλουμε στη βελτίωση της παραγωγής αερίων θερμοκηπίου μέσω των επιχειρηματικών μας λύσεων, όπως τα ψυγεία υψηλής απόδοσης και τα Συστήματα Διαχείρισης Ενέργειας, τα οποία επεκτείνουν τη χρήση της ανανεώσιμης ενέργειας.

 

Τι είναι οι μηδενικές καθαρές εκπομπές;

Ενώ η ουδετερότητα του άνθρακα σημαίνει εξισορρόπηση των εκπομπών CO2 με αφαίρεση του CO2, ο Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης (ISO) βρίσκεται στη διαδικασία σταθεροποίησης του πλήρους ορισμού της κατάστασης μηδενικών καθαρών εκπομπών. Αυτό θα επηρεάσει σε σημαντικό βαθμό τον τρόπο με τον οποίο οι οργανισμοί και τα άτομα σε όλο τον κόσμο ορίζουν τον αντίκτυπο των δικών τους εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

 

Γιατί είναι αυτοί οι στόχοι σημαντικοί;

Οι στόχοι που έχουμε θέσει στην LG συνεισφέρουν στον στόχο που τέθηκε στην Συμφωνία του Παρισιού το 2015 για τον περιορισμό της υπερθέρμανσης του πλανήτη σε αύξηση όχι μεγαλύτερη του 1,5 βαθμού Κελσίου, στις παγκόσμιες θερμοκρασίες πάνω από τα προβιομηχανικά επίπεδα. Εάν ξεπεραστεί αυτό το όριο, τα ακραία καιρικά φαινόμενα όπως η ξηρασία, οι καύσωνες και οι έντονες βροχοπτώσεις θα γίνουν συχνότερα —αυξάνοντας τον κίνδυνο των ασθενειών, έχοντας αντίκτυπο στην παραγωγή τροφίμων και επηρεάζοντας την παροχή νερού για τεράστια τμήματα του παγκόσμιου πληθυσμού. Γι’ αυτό είναι τόσο σημαντικό να κάνουμε ό,τι μπορούμε προκειμένου να βελτιώσουμε τον αντίκτυπο της LG και των προϊόντων μας στον πλανήτη.

Οι ίδιοι οι καταναλωτές μπορούν να κάνουν μικρές αλλαγές στην καθημερινότητά τους, όπως να παρακολουθούν τηλεόραση με μια έξυπνη εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα, όπως το LG ThinQ. Όμως τελικά, οι εταιρίες πρέπει να αναλάβουν την ευθύνη των εκπομπών τους και ολόκληρες βιομηχανίες θα χρειαστεί να αλλάξουν τον τρόπο με τον οποίο ενεργούν, προκειμένου να επιτύχουν αυτό τον στόχο.

 

Το μέλλον της βιωσιμότητας στα καταναλωτικά ηλεκτρονικά είδη

Ήδη στην LG σημειώνουμε πρόοδο όσον αφορά τον στόχο της ουδετερότητας του άνθρακα έως το 2030, εξασφαλίζοντας πιστοποιημένα πρότυπα εκπομπών και παράγοντας περισσότερα ενεργειακά αποδοτικά προϊόντα, τα οποία έχει αποδειχθεί ότι βελτιώνουν αποτελεσματικά τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου.

 

Επένδυση σε έργα μείωσης της ρύπανσης

Από τη δενδροφύτευση στην Ισπανία έως την προώθηση της μείωσης των ηλεκτρονικών απορριμμάτων στη Νότια Κορέα, λαμβάνουμε εκτεταμένα μέτρα προκειμένου να βελτιώσουμε τις εκπομπές σε όλες τις επιχειρηματικές μας δραστηριότητες[1]. Είμαστε υπερήφανοι που συμμετέχουμε στο RE100, μια παγκόσμια πρωτοβουλία η οποία συνηγορεί υπέρ της στροφής των επιχειρήσεων σε 100% ανανεώσιμη ενέργεια για το σύνολο των αναγκών τους σε ηλεκτρισμό. Σχεδιάζουμε να φτάσουμε εκεί αυξάνοντας σταδιακά την εξάρτησή μας από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως η ηλιακή και η αιολική ενέργεια, φτάνοντας το 100% της ανανεώσιμης ενέργειας έως το 2050.

 

Ελαχιστοποίηση του αντίκτυπού μας προκειμένου να επιτύχουμε ουδετερότητα του άνθρακα

Φυσικά, ο περιβαλλοντικός αντίκτυπος της LG περιλαμβάνει περισσότερα από τις εκπομπές CO2. Υπάρχουν πολλές άλλες φιλικές προς το περιβάλλον προσπάθειες, οι οποίες επίσης συνεισφέρουν στους στόχους μας σχετικά με την ουδετερότητα του άνθρακα, από την παραγωγή παγκοσμίως και τοπικά πιστοποιημένων ψυγειοκαταψυκτών έως τη συμπερίληψη λειτουργιών εξοικονόμησης ενέργειας στα μοντέλα των έξυπνων τηλεοράσεων της LG. Όλα ξεκινούν με τον σχεδιασμό προϊόντων που είναι καλύτερα για το περιβάλλον, σε ό,τι αφορά τόσο τις καινοτόμες τεχνολογίες τους όσο και τα υλικά που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή τους.

 

Πιστοποιημένα βιώσιμες γραμμές προϊόντων

Οι λειτουργίες και η συσκευασία στις εγκαταστάσεις είναι σημαντικά κομμάτια του παζλ της βιωσιμότητας της LG, όπως και η διαδικασία για την ανάπτυξη προϊόντων. Η LG έχει κερδίσει πολλά πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης και οικολογίας για πιστοποιημένα μοντέλα, όπως τα πιστοποιημένα από την TÜV στεγνωτήρια και το πλυντήριο ρούχων SIGNATURE που έχει κερδίσει το Carbon Trust.

 

Πιστοποιήσεις ενεργειακής απόδοσης

Πολλές οικιακές συσκευές της LG διαθέτουν τοπικές και διεθνείς πιστοποιήσεις απόδοσης. Για παράδειγμα, ποικίλα μοντέλα στεγνωτηρίων της LG στη Γερμανία έχουν λάβει πιστοποίηση από την TÜV Rheinland με ένα Σήμα Πράσινου Προϊόντος[2]. Αυτό το σύμβολο αντιπροσωπεύει διαφορετικά μέτρα βιωσιμότητας, τα οποία σχετίζονται με το χημικό περιεχόμενο, την ανακύκλωση, την εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων και άλλα.

 

Πιστοποιήσεις ποιότητας αέρα

Η επίτευξη της ουδετερότητας του άνθρακα ξεκινάει από την πηγή —και τελειώνει με τον αέρα που αναπνέουμε. Η συνειδητή κατανάλωση και παραγωγή έχει αντίκτυπο στο περιβάλλον συνολικά, συμπεριλαμβανομένου του αέρα που αναπνέουμε. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, πολλαπλά μοντέλα πλυντηρίων ρούχων και ηλεκτρικών σκουπών έχουν περάσει από έλεγχο από την Allergy UK BAF σχετικά με την ικανότητά τους να βελτιώνουν τις αλλεργιογόνες χημικές ουσίες σε εσωτερικούς χώρους[3]. Οι καταναλωτές σε όλη την Ευρώπη μπορούν να διακρίνουν πάνω στα προϊόντα αυτά τα εικονίδια και να αναγνωρίσουν γρήγορα τα προϊόντα που προσφέρει η LG.

 

Πιο βιώσιμα κατασκευαστικά υλικά

Συνολικά, στην LG στοχεύουμε να ανακυκλώνουμε 300 τόνους πλαστικού κάθε χρόνο. Για παράδειγμα, μία από τις οθόνες OLED 65 ιντσών της LG έλαβε την υψηλού κύρους Πιστοποίηση Αποτυπώματος Άνθρακα προϊόντων από την Carbon Trust[4]. Επιπλέον, έχουμε επιτύχει αύξηση 6% στη χρήση ανακυκλωμένων υλικών για δέκα είδη πλαστικού και στοχεύουμε να ηγηθούμε της βιομηχανίας στην ανακύκλωση ηλεκτρονικών απορριμμάτων, δουλεύοντας επάνω σε τρόπους για τη βελτίωση του σχεδιασμού των υφιστάμενων προϊόντων μας με γνώμονα τη φιλικότητα προς το περιβάλλον. Διαθέτουμε επίσης μια Παγκόσμια Πολιτική Επιστροφών και Ανακύκλωσης για τα ηλεκτρονικά απορρίμματα, η οποία έχει σχεδιαστεί προκειμένου να συμβάλλει στη διατήρηση των φυσικών πόρων μέσω της ανακύκλωσης των ηλεκτρονικών συσκευών όταν αυτές φτάνουν στο τέλος της ζωής τους.

 

Μετάβαση στη φιλική προς το περιβάλλον συσκευασία

Δεν είναι μόνο τα ίδια τα προϊόντα που χρειάζεται να είναι πιο φιλικά προς το περιβάλλον —είναι και οι συσκευασίες τους. Η βιώσιμη συσκευασία μας έχει μειώσει τη χρήση χαρτιού κατά 85 τόνους το χρόνο και του φελιζόλ κατά 19 τόνους το χρόνο4. Επιπλέον το 2021 δωρίσαμε περίπου 400 κουτιά σε ζωολογικούς κήπους για να παίζουν με αυτά τα ζώα! Προσπάθειες όπως αυτές μας έχουν βοηθήσει να κερδίσουμε την πιστοποίηση Επαληθευμένου Ανακυκλωμένου Περιεχομένου της Intertek για πολλαπλές σειρές τηλεοράσεων της LG.

 

100% χρήση ανανεώσιμης ενέργειας

Στην LG στοχεύουμε να επιτύχουμε ουδετερότητα του άνθρακα κάνοντας μια πλήρη μετάβαση στην ανανεώσιμη ενέργεια έως το 2050. Στη Βόρεια Αμερική, οι διαδικασίες και τα γραφεία παραγωγής και υλικοτεχνικής υποστήριξής μας ήδη χρησιμοποιούν 100% ανανεώσιμη ενέργεια.

Έχουμε επίσης αποκτήσει Πιστοποιητικό Ανανεώσιμης Ενέργειας (REC), έχουμε υπογράψει Συμφωνία Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (PPA) για την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας απευθείας από παραγωγούς ανανεώσιμης ενέργειας και έχουμε λάβει οικολογικό σήμα Green Premium χάρη στη χρήση ανανεώσιμης ενέργειας, την οποία αγοράζουμε σε τιμές με πρόσθετο τέλος.

Η Συμφωνία Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειάς μας είναι με την GS EPS, μια κορεάτικη εταιρία παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, θα περιλαμβάνει την εγκατάσταση ενός σταθμού ηλιακής ενέργειας στο ολοκληρωμένο μας κτίριο παραγωγής στο LG Smart Park στην Changwon, στη Νότια Κορέα[5]. Αυτό θα καταλαμβάνει μια περιοχή που αντιστοιχεί σε τρία γήπεδα ποδοσφαίρου! Επιπλέον, στο εργοστάσιο παραγωγής μας στη Noida, στην Ινδία, εγκαθιστούμε ηλιακά πάνελς με ισχύ 3,2 MW, τα οποία θα τροφοδοτούν επίσης το γραφείο διοίκησής μας.

Μέσω αυτών των προσπαθειών, ο στόχος μας είναι το 100% των χώρων εργασίας της LG σε όλο τον κόσμο να χρησιμοποιεί αποκλειστικά ανανεώσιμη ενέργεια έως το 20504.

 

Η LG κάνει τεράστια βήματα για την επίτευξη ενός απλού αλλά ιδιαίτερα αποτελεσματικού στόχου: της μείωσης της ποσότητας των εκπομπών που απελευθερώνονται στην ατμόσφαιρα.

Κάνοντας αυτά τα βήματα και περισσότερα, αμβλύνουμε τις προσπάθειές μας σε παγκόσμια κλίμακα.

[1] Έκθεση Παγκόσμιας Βιωσιμότητας της LG για το 2021

[2] TÜV Rheinland: Πιστοποίηση Πρότασης μέσω εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, όπως η ενεργειακή απόδοση, το αποτύπωμα άνθρακα, το χημικό περιεχόμενο και οι ευκαιρίες ανακύκλωσης.

[3]Allergy UK: Η Σφραγίδα Έγκρισης είναι μια έγκριση προϊόντων, τα οποία έχουν ελεγχθεί επιστημονικά από ανεξάρτητο φορέα και έχει αποδειχθεί ότι μειώνουν ή αφαιρούν τα αλλεργιογόνα από τα περιβάλλοντα εσωτερικών χώρων.

[4]Έκθεση Παγκόσμιας Βιωσιμότητας της LG για το 2022

[5]LG Newsroom