fbpx

ΤΙΤΑΝ: Υπερδιπλασιασμός καθαρών κερδών

Yπερδιπλασιασμό των καθαρών κερδών στα 198 εκατ. ευρώ σημείωσε το εννεάμηνο ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ, σημειώνοντας ρεκρό κερδών με ισχυρές πωλήσεις στις κύριες αγορές. Παράλληλα, ο ΤΙΤΑΝ ανακοίνωσε νέο πρόγραμμα ίδιων μετοχών.Όπως ανακοινώθηκε, ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ διατήρησε την αναπτυξιακή δυναμική του και κατά το τρίτο τρίμηνο του έτους και κατέγραψε ισχυρά αποτελέσματα, ιδιαίτερα στην Ελλάδα, στις ΗΠΑ και στην Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Οι πωλήσεις το τρίτο τρίμηνο αυξήθηκαν κατά 5,9% σε €663,2 εκατ., συγκριτικά με €626,3 εκατ. το προηγούμενο έτος, ενώ τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) κατέγραψαν σημαντική αύξηση ύψους 63,6% έναντι της αντίστοιχης περιόδου πέρυσι και διαμορφώθηκαν σε €155,5 εκατ. Οι αυξημένοι όγκοι, τα θετικά επίπεδα τιμών, η λειτουργική αποδοτικότητα, το βελτιωμένο ενεργειακό μίγμα και η συγκράτηση του κόστους ενέργειας, συνέβαλαν αθροιστικά στην αποκατάσταση του περιθωρίου κέρδους. Αν και παρατηρήθηκε μερική υποχώρηση του ενεργειακού κόστους σε τομείς όπως των καυσίμων και της ηλεκτρικής ενέργειας -συγκριτικά με τα επίπεδα ρεκόρ που καταγράφηκαν το 2022- η αγορά συνέχισε να δέχεται πιέσεις από τις συνεχιζόμενες αυξήσεις του κόστος εργασίας, των πρώτων υλών και άλλων παραμέτρων του κόστους παραγωγής. Ωστόσο, η δυναμική θέση του Ομίλου σε αγορές με αναπτυξιακά χαρακτηριστικά διατήρησε αμείωτη τη ζήτηση τόσο κατά το τρίτο τρίμηνο όσο και κατά της διάρκεια του εννεαμήνου. Ως αποτέλεσμα, οι πωλήσεις του Ομίλου το εννεάμηνο του 2023 κατέγραψαν αύξηση 13,9% και διαμορφώθηκαν σε €1.892,2 εκατ., ενώ τα κέρδη EBITDA κατά την ίδια περίοδο διαμορφώθηκαν σε €396,7 εκατ., καταγράφοντας σημαντική αύξηση ύψους 71,5% έναντι του 2022. Τα καθαρά κέρδη του Ομίλου μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας (NPAT) υπερδιπλασιάστηκαν και διαμορφώθηκαν σε €197,6 εκατ., έναντι €89,1 εκατ. κατά το ίδιο διάστημα του 2022.

Αναλυτικά:

 • Οι πωλήσεις του Ομίλου αυξήθηκαν κατά 14% και διαμορφώθηκαν σε €1.892 εκατ. στο εννεάμηνο χάρη στους υψηλότερους όγκους πωλήσεων σε όλες τις αγορές και στα αυξημένα επίπεδα τιμών
 • Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου αυξήθηκαν κατά 72% και διαμορφώθηκαν σε €397 εκατ. το εννεάμηνο, καθώς αποκαταστάθηκαν τα περιθώρια κέρδους. Όλες οι αγορές κατέγραψαν διψήφια αύξηση της κερδοφορίας χάρη στους αυξημένους όγκους πωλήσεων, στη δυναμική των τιμών και στη βελτιωμένη λειτουργική αποδοτικότητα, σαν αποτέλεσμα των ψηφιακών συστημάτων παραγωγής, του βελτιωμένου ενεργειακού μείγματος και της συγκράτησης του κόστους ενέργειας.
 • Τα καθαρά κέρδη υπερδιπλασιάστηκαν σε €198 εκατ. το εννεάμηνο του 2023 και τα κέρδη ανά μετοχή (9μήνου) διαμορφώθηκαν στα €2,64.
 • Ο δείκτης Καθαρού Δανεισμού προς EBITDA διαμορφώθηκε σε 1,5x. Ο οίκος αξιολόγησης S&P αναβάθμισε την πιστοληπτική ικανότητα του Ομίλου σε «BB» με θετική προοπτική, ενώ δόθηκε αξιολόγηση «BB+» από τον οίκο Fitch.
 • Οι επενδυτικές δαπάνες ανήλθαν σε €158 εκατ., εστιάζοντας σε έργα ανάπτυξης δυναμικότητας και εργασιών, ενεργειακής αποδοτικότητας και βελτίωσης logistics.
 • Ανακοινώνεται νέο πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών ύψους €20 εκατ., το οποίο θα ξεκινήσει μόλις ολοκληρωθεί το τρέχον πρόγραμμα.
 • Το 3ο τρίμηνο ο Όμιλος μείωσε περαιτέρω τον δείκτη κλίνκερ προς τσιμέντο (76,9% έναντι 78,4% πέρυσι) και αύξησε σε επίπεδα ρεκόρ τη χρήση εναλλακτικών καυσίμων (19,1%, +2 ποσοστιαίες μονάδες), μειώνοντας τις ειδικές καθαρές εκπομπές CO2 κατά 2,1%, έναντι του 3ου τριμήνου 2022.
 • Ο φορέας MSCI αναγνώρισε και πάλι τις κορυφαίες επιδόσεις του Τιτάνα σε θέματα ESG, αξιολογώντας τον Όμιλο με «ΑΑ» για τρίτη συνεχή χρονιά.
 • Οι θετικές προοπτικές διατηρούνται για το έτος, χάρη στα επίπεδα ζήτησης στις περιοχές δραστηριοποίησης του Ομίλου, στα σταθερά επίπεδα τιμών και στην περαιτέρω βελτίωση του κόστους, ως αποτέλεσμα υλοποίησης επενδυτικών έργων.

  ΤΙΤΑΝ: Επενδύσεις και Χρηματοδότηση

  Πρέπει να σημειωθεί ότι χάρη στα υψηλά κέρδη EBITDA των €397 εκατ. και παρά τις αυξημένες επενδυτικές δαπάνες ύψους €158 εκατ., οι οποίες είχαν αναπτυξιακό χαρακτήρα και επίκεντρο την αποτελεσματική επέκταση της παραγωγικής ικανότητας, την εξοικονόμηση κόστους παραγωγής, τον περιορισμό του ανθρακικού αποτυπώματος, τον ψηφιακό μετασχηματισμό και τη βελτίωση των logistics, οι ελεύθερες ταμειακές ροές για τους πρώτους εννέα μήνες του έτους διαμορφώθηκαν σε €160 εκατ., συγκριτικά με εκροές ύψους €73 εκατ. το ίδιο διάστημα του 2022. Ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου στο τέλος του τρίτου τριμήνου του 2023 μειώθηκε κατά €147 εκατ. σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι και ανήλθε σε €765 εκατ. Σε συνδυασμό με την αυξημένη κερδοφορία, ο λόγος καθαρού δανεισμού προς λειτουργικά κέρδη (EBITDA) διαμορφώθηκε σε 1,5x, επίπεδο συμβατό με την αξιολόγηση επενδυτικής βαθμίδας. Το καλοκαίριτου 2023 η TCI έλαβε από τον οίκο Fitch αξιολόγηση «BB+», ενώ τον Σεπτέμβριο του 2023 ο οίκος S&P αναβάθμισε την TCI σε «BB» με θετική προοπτική.

  Νέο πρόγραμμα αγοράς ίδιων μετοχών από την ΤΙΤΑΝ

  Όπως προαναφέρθηκε, στις 8 Νοεμβρίου 2023, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την έναρξη ενός νέου προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών συνολικής αξίας €20 εκατ. και εκτιμώμενης διάρκειας 9 μηνών. Το νέο πρόγραμμα θα ξεκινήσει μετά τη λήξη του υφιστάμενου προγράμματος αξίας €10 εκ, το οποίο ξεκίνησε τον Μάρτιο 2023 και αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί έως τις 30 Νοεμβρίου 2023.