fbpx

ΤΙΤΑΝ: Ρεκόρ κερδών το 2023

Ρεκόρ κερδών με ισχυρή αύξηση πωλήσεων για τον όμιλο ΤΙΤΑΝ που ανακοίνωσε τα οικονομικά αποτελέσματα για το τέταρτο τρίμηνο του 2023 και για όλο το περασμένο έτος. Συγκεκριμένα, τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 268,7 εκατ. ευρώ στην χρήση του 2023, τα EBITDA ανήλθαν σε επίπεδα ρεκόρ το 2023, στα 540,3 εκατ. ευρώ ενώ για το 2023, προτείνεται διανομή μερίσματος 0,85 ανά μετοχή, αυξημένη κατά 42% σε σχέση με το 2022. Θετικές είναι οι προοπτικές για το 2024.

Η ανακοίνωση του ομίλου ΤΙΤΑΝ

Η Titan Cement International SA (Euronext Βρυξελλών, Χρηματιστήριο Αθηνών και Euronext Παρισίου, TITC) ανακοινώνει τα οικονομικά αποτελέσματα του τέταρτου τριμήνου και τα αποτελέσματα έτους 2023.

Τρίτο συνεχόμενο έτος πωλήσεων ρεκόρ ύψους 2.547 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 11,6%. Οι ΗΠΑ και η Ευρώπη συνέβαλαν πάνω από 90% στις πωλήσεις και στην κερδοφορία του Ομίλου.

  • Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε επίπεδα ρεκόρ το 2023, 540,3 εκατ. ευρώ (αύξηση 63,1%), με ενισχυμένα περιθώρια κέρδους. Όλες οι γεωγραφικές περιοχές κατέγραψαν μεγάλη αύξηση της κερδοφορίας, χάρη στις αυξημένες πωλήσεις, τις ενισχυμένες τιμές καιτη βελτιωμένη απόδοση διαχείρισης του ενεργειακού κόστους.

 

  • Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας (NPAT) υπερδιπλασιάστηκαν και ανήλθαν σε 268,7 εκατ. ευρώ (+145%), ενώ τα κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν σε 3,6 ευρώ ανά μετοχή. Η απόδοση στα μέσα απασχολούμενα κεφάλαια (ROACE) ανήλθε σε 16,9%.

 

  • Ο δείκτης δανεισμού μειώθηκε σε 1,2x, ενώ ο καθαρός δανεισμός μειώθηκε κατά 137 εκατ. ευρώ σε 660 εκατ. ευρώ., παρά τις υψηλές επενδυτικές δαπάνες, οι οποίες στόχευσαν σε έργα αύξησης της δυναμικότητας, την βελτίωση του ενεργειακού μείγματος και logistics. Ο οίκος αξιολόγησης Standard & Poor’s αναβάθμισε την πιστοληπτική ικανότητα σε «ΒΒ με θετική προοπτική» και ο οίκος Fitch αξιολόγησε με «ΒΒ+».

 

  • Οι εκπομπές CO2 μειώθηκαν κατά 11kg σε 608 kg/t τσιμεντοειδούς προϊόντος λόγω της αυξημένης χρήσης εναλλακτικών καυσίμων και του μειωμένου δείκτη κλίνκερ-τσιμέντου. Το ποσοστό πράσινων προϊόντων αυξήθηκε σε 23,4%.

 

  • Ο Όμιλος συμπεριλήφθηκε για συνεχόμενη χρονιά στις εταιρίες που αξιολογήθηκαν με «Α» από τον CDP και βαθμολογήθηκε με «ΑΑ» από την MSCI ESG, γεγονός που επιβεβαιώνει τον πρωτοποριακό ρόλο της εταιρίας σε θέματα που σχετίζονται με την εταιρική διαφάνεια και την κλιματική αλλαγή.

 

  • Ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ υπέγραψε συμφωνία επιχορήγησης ύψους 234 εκατ. ευρώ με το Ταμείο Καινοτομίας της ΕΕ για το πρωτοποριακό έργο δέσμευσης διοξειδίου του άνθρακα «IFESTOS» που θα υλοποιηθεί στην Ελλάδα.

 

  • Επισπεύδεται ο ψηφιακός μετασχηματισμός επιτυγχάνοντας αύξηση παραγωγικότητας και μείωση του ενεργειακού κόστους. Τα συστήματα βελτιστοποίησης παραγωγής σε πραγματικό χρόνο (RTO) εγκαταστάθηκαν στα περισσότερα εργοστάσια ενώ τα συστήματα για την πρόβλεψη βλαβών σε όλα.

 

  • Για το 2023, προτείνεται διανομή μερίσματος 0,85 ευρώ ανά μετοχή, αυξημένη κατά 42% σε σχέση με το 2022.

 

  • Οι προοπτικές για το 2024 είναι θετικές, στοχεύοντας σε βελτιωμένες πωλήσεις και τιμές στις ισχυρές αγορές μας στις ΗΠΑ και στην Ευρώπη. Η ολοκλήρωση νέων επενδυτικών έργων θα βελτιώσει τα περιθώρια κέρδους.

Τι δήλωσε ο πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής Ομίλου, Marcel Cobuz

Marcel Cobuz, Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής Ομίλου: «Οι εξαιρετικές επιδόσεις αντικατοπτρίζουν την συνεχή εστίαση του Ομίλου στην υλοποίηση της στρατηγικής του, ξεπερνώντας τις επιδόσεις της αγοράς στοχεύοντας παράλληλα σε περαιτέρω ανάπτυξη. Το 2023 ενισχύσαμε την παρουσία μας στις κύριες αναπτυσσόμενες αγορές, πετύχαμε σημαντικές βελτιώσεις στην αποδοτικότητα και διευρύναμε τις λύσεις που παρέχουμε, ανταποκρινόμενοι στις αυξανόμενες και εξελισσόμενες ανάγκες των πελατών μας.

Τα αποτελέσματα προέρχονται από την εμπειρία των ανθρώπων μας που εργάζονται σκληρά στοχεύοντας σε συνεχή ανάπτυξη και βοήθησαν τον Όμιλο να πετύχει αυτές τις εξαιρετικές επιδόσεις. Είμαστε υπερήφανοι για αυτά τα επιτεύγματα και παράλληλα συνεχίζουμε την πορεία μας προς τον ψηφιακό μετασχηματισμό και τη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα, αξιοποιώντας τις «Στρατηγικές Κατευθύνσεις Πράσινης Ανάπτυξης» και προσφέροντας σε όλους του συμ-μετόχους μας μακροπρόθεσμη βιώσιμη αξία».

Τι είπε ο CEO της TCI και Οικονομικός Διευθυντής Ομίλου Μιχάλης Κολακίδης

«Κοιτάζοντας τη χρονιά που ολοκληρώθηκε, είμαστε περήφανοι που πετύχαμε ρεκόρ πωλήσεων και κερδοφορίας. Παρά τις παγκόσμιες μακροοικονομικές προκλήσεις, όλες οι γεωγραφικές περιοχές στις οποίες δραστηριοποιούμαστε κατέγραψαν και πάλι μεγάλα ποσοστά αύξησης κερδών EBITDA, χάρη στην αύξηση των πωλήσεων, τις ενισχυμένες τιμές, τη βελτίωση της λειτουργικής αποδοτικότητας και τη βελτιωμένη διαχείριση του ενεργειακού κόστους. Μειώσαμε στο μισό τον δείκτη καθαρού δανεισμού προς EBITDA και πετύχαμε υψηλότερες αποδόσεις για τους μετόχους μας. Παράλληλα, συνεχίσαμε να υλοποιούμε τις επενδύσεις μας σε έργα ανάπτυξης, ενεργειακής απόδοσης και logistics, οι οποίες επιβεβαιώνουν τη δέσμευση, τη δυναμική και την αναπτυξιακή στρατηγική του Ομίλου».