Η απόφαση της Tesla έθεσε υπό αμφισβήτηση τη δέσμευσή της για τη δημιουργία υποδομών φόρτισης. Οι ανταγωνιστές ενδέχεται να δυσκολευτούν να ανταγωνιστούν χωρίς να αντιμετωπίσουν ζητήματα όπως η αξιοπιστία και η κλίμακα του δικτύου. Συνολικά, οι απολύσεις δημιουργούν αβεβαιότητα τόσο για την Tesla όσο και για την ευρύτερη αγορά ηλεκτρικών οχημάτων.