fbpx

ΟΤΕ: Εγκρίθηκε το σχέδιο συγχώνευσης με την Cosmote

«Πράσινο φως» στο Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης με απορρόφηση της κατά ποσοστό 100% θυγατρικής της εταιρείας COSMOTE, έδωσε το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΤΕ, διευκρινίζοντας ότι με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται η απλοποίηση και βελτιστοποίηση των λειτουργιών του Ομίλου, καθώς και η αποτελεσματικότερη διοικητική οργάνωση.

Ακολουθεί ολόκληρη η ανακοίνωση του ΟΤΕ για το σχέδιο συγχώνευσης με την Cosmote

Η ανώνυμη εταιρεία «Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος Α.Ε.» («ΟΤΕ Α.Ε.» ή «Εταιρεία»), σε συνέχεια της από 13-07-2023 ενημέρωσης, ανακοινώνει ότι στη συνεδρίαση του Διοικητικού της Συμβουλίου στις 12-10-2023 εγκρίθηκε το Σχέδιο Σύμβασης.
Συγχώνευσης με απορρόφηση της κατά ποσοστό 100% θυγατρικής της εταιρείας «COSMOTE – ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» («Απορροφώμενη») από την μητρική εταιρεία OTE A.E («Απορροφώσα»), σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 6 παρ. 2 και 3, 30 και 35 του Ν.4601/2019, τις οικείες διατάξεις του Ν.4548/2018 και τις διατάξεις του άρθρου 54 του
Ν. 4172/2013.

Τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού της Απορροφώμενης, όπως εμφανίζονται στις σχετικές Λογιστικές Καταστάσεις της 31/08/2023 και όπως αυτά θα διαμορφωθούν κατά τον χρόνο ολοκλήρωσης της συγχώνευσης, θα μεταβιβαστούν στην Απορροφώσα, χωρίς αύξηση κεφαλαίου της Απορροφώσας.

Μέσω της παραπάνω διαδικασίας επιτυγχάνεται η απλοποίηση και βελτιστοποίηση των λειτουργιών του Ομίλου, καθώς και η αποτελεσματικότερη διοικητική οργάνωση. Η απορρόφηση δεν αναμένεται να έχει επίπτωση στα ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου, καθώς η Απορροφώμενη εταιρεία (COSMOTE) ενοποιείται πλήρως στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις του Ομίλου.

Η παραπάνω διαδικασία αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Ιανουάριο του 2024. Η συγχώνευση θεωρείται συντελεσθείσα, κατ’ άρθρο 18 παρ. 1 του Ν. 4601/2019, από την καταχώριση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) της Σύμβασης Συγχώνευσης ως προς την Απορροφώσα. Το Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης καθώς και τα υπόλοιπα έγγραφα που ορίζονται στο άρθρο 11 του ν. 4601/2019 θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.