fbpx

ο Ταμείο Ανάκαμψης, το Σχέδιο της Απολιγνιτοποίησης και ευκαιρίες που προκύπτουν στην περιοχή της Θεσσαλίας

Με σκοπό την έμπρακτη υποστήριξη της ελληνικής επιχειρηματικότητας, ο ΣΘΕΒ και η Grant Thornton συνδιοργάνωσαν διαδικτυακή εκδήλωση με θέμα: «Το Ταμείο  Ανάκαμψης, το Σχέδιο της Απολιγνιτοποίησης και ευκαιρίες που προκύπτουν στην περιοχή της Θεσσαλίας», την Τρίτη 15 Ιουνίου. Στόχος ήταν η ενημέρωση της επιχειρηματικής κοινότητας της Θεσσαλίας, σχετικά με τους διαθέσιμους πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης και το Σχέδιο Απολιγνιτοποίησης, βασικά αναπτυξιακά εφόδια στην προσπάθεια της χώρας για την αντιμετώπιση της κρίσης των επιπτώσεων του COVID-19, ενώ επιπλέον δόθηκε η δυνατότητα ανταλλαγής απόψεων αναφορικά με τις νέες επενδυτικές και χρηματοδοτικές δυνατότητες που προκύπτουν για τις ελληνικές επιχειρήσεις, την κατανομή των κονδυλίων που θα λάβει η Ελλάδα και τις προτεραιότητες του νέου, πολυετούς αναπτυξιακού σχεδιασμού της χώρας.

 

Στο σύντομο χαιρετισμό του ο Πρόεδρος του ΣΘΕΒ κ. Αχιλλέας Νταβέλης, χαρακτήρισε ιστορική ευκαιρία για την Ελλάδα τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης. «Ποτέ στο παρελθόν δεν είχαμε διαθέσιμα τέτοιου ύψους κονδύλια, που με σωστή αξιοποίηση μπορούν να αλλάξουν ριζικά και σε βάθος χρόνου την εικόνα της ελληνικής οικονομίας καθώς επιχειρείται η αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου της χώρας, με έμφαση στη μεταποίηση και στην πληροφορική, η μεγάλης κλίμακας αξιοποίηση των εγχώριων ΑΠΕ αποτελεί μια πρώτης τάξεως ευκαιρία για την ανάπτυξη σχετικής βιομηχανικής παραγωγής. Μία ακόμη ευκαιρία που δεν πρέπει να την αφήσουμε να πάει χαμένη».

 

Ο Partner του τμήματος Assurance της Grant Thornton κ. Νίκος Ιωάννου, μεταξύ άλλων, σημείωσε πως «ο Μηχανισμός Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας αποτελεί μία πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα συμβάλει σημαντικά στη στήριξη των επενδύσεων και την προώθηση των μεταρρυθμιστικών δράσεων στην μετά-COVID-19 εποχή. Μέσα από την υλοποίηση του Μηχανισμού, η Ελλάδα έχει την ευκαιρία να αναμορφώσει και να εκσυγχρονίσει το παραγωγικό της μοντέλο, καθιστώντας παράλληλα την εγχώρια οικονομία περισσότερο ανθεκτική. Τα σχέδια και οι δράσεις του Μηχανισμού θα δημιουργήσουν ισχυρές βάσεις για ταχεία ανάπτυξη των επιχειρήσεων, στηριζόμενα στους τέσσερις πυλώνες που έχει θεσπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση».

 

Στη σύντομη τοποθέτηση του ο Πρόεδρος της Συντονιστικής Επιτροπής του Σχεδίου Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης κ. Κωστής Μουσουρούλης, στους επτά άξονες προτεραιότητας του Ειδικού Μεταβατικού Προγράμματος Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (2020-2021) για τις λιγνιτικές περιοχές της χώρας, γύρω από τους οποίους θα διαρθρώνεται το Μεταβατικό Πρόγραμμα:

  • Προώθηση της απασχόλησης των ανέργων και των αυτοαπασχολούμενων
  • Αντιμετώπιση των κοινωνικών επιπτώσεων και ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής
  • Προετοιμασία της οικονομικής και παραγωγικής διαφοροποίησης,
  • Ενίσχυση επιχειρηματικότητας και προσέλκυση επενδύσεων
  • Αναδιάρθρωση της ενεργειακής ταυτότητας και εξορθολογισμός της αξιοποίησης και χρήσης των περιβαλλοντικών πόρων.
  • Προώθηση της αστικής αναζωογόνησης και της Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας.
  • Επιστημονική και Τεχνική Στήριξη, Ωρίμανση Δράσεων.

 

Στην αναλυτική τους παρουσίαση, τα στελέχη της Grant Thornton αναφέρθηκαν λεπτομερώς στους τέσσερις πυλώνες δράσης που έχει θεσπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση σχετικά με το Ταμείο Ανάκαμψης και τις ενδεχόμενες ευκαιρίες στην περιοχή της Θεσσαλίας. Ο κ. Κωνσταντίνος Καζάς, Partner, Head of Financial Services, ανέλυσε το σχέδιο και τις προϋποθέσεις διάθεσης των δανείων και των επιχορηγήσεων του Ταμείου Ανάκαμψης προς τις επιχειρήσεις, ενώ στη συνέχεια η κα. Κατερίνα Σάρδη Principal, Head of Energy Sector, και η κα. Στέλλα Αγγελοπούλου, Principal, Head of Technology Intelligence & Performance, έδωσαν έμφαση στις δύο βασικές μεταβάσεις που θα λάβουν χώρα μέσω των διαθέσιμων ευρωπαϊκών πόρων, την πράσινη και την ψηφιακή αντίστοιχα. Από την πλευρά του, ο κ. Παναγιώτης Πρόντζας, Principal, Head of Strategy and Investments, υπογράμμισε τη σημασία των ιδιωτικών επενδύσεων και του μετασχηματισμού της εγχώριας οικονομίας για την πορεία της Ελλάδας μακροπρόθεσμα, ενώ παράλληλα αναφέρθηκε στον πυλώνα της απασχόλησης, των δεξιοτήτων και την κοινωνικής συνοχής, ο οποίος θα ενισχυθεί σημαντικά μέσα από τους διαθέσιμους πόρους του Ταμείου. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι το Σχέδιο Απολιγνιτοποίησης αναμένεται να συμβάλλει σημαντικά στη διαφοροποίηση το μίγματος παραγωγικής ενέργειας και την αναμόρφωση του εγχώριου οικονομικού μοντέλου.

Την εκδήλωση παρακολούθησαν στελέχη επιχειρήσεων και χρηματοδοτικοί φορείς ενώ τον συντονισμό της συζήτησης και των ειδικών θεμάτων – ερωτήσεων που ακολούθησε είχε η Γενική Διευθύντρια του ΣΘΕΒ κα Έλενα Καματέρη.