Νέο Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης του ΕΣΦΑ 2022-2031

Σημαντικά αναπτυξιακά έργα του Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ) περιλαμβάνονται στο νέο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα του ΕΣΦΑ 2022-2031

– Το νέο Σχέδιο του Προγράμματος Ανάπτυξης ΕΣΦΑ 2022-2031 έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση από τον ΔΕΣΦΑ από την Πέμπτη 7 Οκτωβρίου μέχρι τη Δευτέρα 8 Νοεμβρίου 2021. Το νέο προτεινόμενο Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2022-2031 περιλαμβάνει έργα με προβλεπόμενο προϋπολογισμό 830 εκατ. ευρώ, από τα οποία 183 εκατ. ευρώ αντιστοιχούν σε νέα έργα, ενώ τα υπόλοιπα αντιστοιχούν σε αυτά που έχουν ήδη εγκριθεί στο Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2021-2030, όπως αυτό ενημερώθηκε ως προς το χρονοδιάγραμμα και τον προϋπολογισμό.

Από αυτά, 161 εκατομμύρια ευρώ αντιστοιχούν σε επεκτάσεις σε νέες περιοχές, με κυριότερο το έργο επέκτασης του δικτύου στα Ιωάννινα. Τα 14,5 εκατομμύρια ευρώ αφορούν βελτιώσεις, εκσυγχρονισμό και συντήρηση του ΕΣΦΑ – με 5,5 εκατομμύρια ευρώ εξ αυτών να αφορούν έργα πληροφορικής που στοχεύουν στον ψηφιακό μετασχηματισμό του ΔΕΣΦΑ σε βασικούς τομείς όπως η διαχείριση επιχειρηματικής δραστηριότητας, περιουσιακών στοιχείων, δεδομένων και επιχειρησιακής συνέχειας, η διευκόλυνση των σχέσεων και της επικοινωνίας με τους πελάτες και η υποστήριξη της επιχειρησιακής πληροφόρησης.