Μνημόνιο Συνεργασίας υπέγραψαν ΡΑΕ και ANRE

Μνημόνιο Συνεργασίας υπέγραψαν τη Δευτέρα 31 Οκτωβρίου 2022 ο Πρόεδρος της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, Αναπλ. Καθ. Αθανάσιος Δαγούμας και ο Πρόεδρος της Ρυθμιστικής Αρχής Ηλεκτρισμού (ANRE) του Μαρόκου, Αμπντελλατίφ Μπαρτάχ στο κτίριο της ΡΑΕ στην Αθήνα με σκοπό τη συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών για την προώθηση των κοινών στόχων και σκοπών για μία ανταγωνιστική, ασφαλή και βιώσιμη αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.

Παρόντες στην υπογραφή του Μνημονίου ήταν ο Αντιπρόεδρος Β’ της Αρχής, Δημήτρης Φούρλαρης και το μέλος της Ολομέλειας, Κωνσταντίνος Τσιμάρας.

Στο πλαίσιο του Μνημονίου Συνεργασίας θα προωθηθούν οι δράσεις που αφορούν στην αποτελεσματική λειτουργία της αγοράς και θα εξασφαλιστούν οι κατάλληλες συνθήκες για την αξιόπιστη και αποτελεσματική λειτουργία των δικτύων, λαμβάνοντας υπόψη τους μακροπρόθεσμους εθνικούς στόχους της κάθε χώρας.

Οι δύο πλευρές συμφώνησαν την ανάληψη κοινών πρωτοβουλιών αναφορικά με το ρυθμιστικό καθεστώς για τη διασύνδεση των ενεργειακών συστημάτων, τον καθορισμό των τιμολογίων για τη χρήση των δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας και την ανταλλαγή εμπειριών σχετικά με τον κώδικα δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας που θα συμβάλει στην αύξηση της ενσωμάτωσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Στελέχη των δύο Αρχών αναμένεται να έχουν τακτικές συναντήσεις για τη διενέργεια κοινών ερευνών, εργαστηρίων και σεμιναρίων.

Σημειώνεται πως, στο πλαίσιο της διήμερης επίσκεψης της μαροκινής αποστολής για την υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας, πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις εργασίας της με την Ολομέλεια και τις διευθύνσεις της γραμματείας της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας για θέματα που αφορούν στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τους καταναλωτές, τα ηλεκτρικά δίκτυα, τον ηλεκτρισμό και το φυσικό αέριο.

Τις συναντήσεις εργασίας απασχόλησε και η τρέχουσα ενεργειακή κρίση. Οι δύο πλευρές αντάλλαξαν απόψεις για την αντιμετώπισή της, ενώ αμφότερες παρείχαν πληροφορίες για τον τρόπο δράσης που σχεδίασαν προκειμένου να αποσοβεί.

Το Μνημόνιο Συνεργασίας έχει ισχύ για τρία (3) χρόνια.