fbpx

Κωνσταντίνα Τογκαρίδου για την Ευρωπαϊκή “πράσινη” συμφωνία

Η  Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) ψηφίστηκε το 2019 και επιδιώκει να επαναφέρει τη δέσμευση της Επιτροπής για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που σχετίζονται με το κλίμα και το περιβάλλον,  ως το καθοριστικό καθήκον αυτής της γενιάς. Στόχος της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας είναι  να καταστήσει την οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης  βιώσιμη μετατρέποντας τις κλιματικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις σε ευκαιρίες και καθιστώντας τη μετάβαση δίκαιη και χωρίς αποκλεισμούς.

 

Το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για το Κλίμα αποτελεί μέρος της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, το πιο φιλόδοξο σχέδιο της ΕΕ μέχρι στιγμής που στόχο έχει να καταστήσει την Ευρώπη την πρώτη κλιματικά ουδέτερη ήπειρο ως το 2050. Στόχος του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για το κλίμα είναι να καταστεί ένα εργαλείο ανταλλαγής απόψεων, γνώσεων και πληροφοριών με τη διεξαγωγή συζητήσεων και την ανάληψη δράσεων σχετικά με την κλιματική αλλαγή και την κλιματική κρίση. Ο ρόλος των πρεσβευτών για το κλίμα είναι κυρίως η ευαισθητοποίηση των πολιτών σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης και κλιματικής κρίσης και η υποστήριξη για την  ανάληψη δράσεων για τον περιορισμό της υπερθέρμανσης του πλανήτη σε 1,5 βαθμούς πάνω από τα επίπεδα του 1990.

 

Ως μέλος του δικτύου των πρεσβευτών του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για το κλίμα στην Ελλάδα συμμετείχαμε ενεργά σε συζητήσεις σε Ευρωπαϊκό επίπεδο αλλά και σε δράσεις από κοινού με τους πρεσβευτές των άλλων χωρών όπως είναι τα  «peer parliaments»: ένα «μέσο» που δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες να μοιραστούν τις απόψεις και τις ιδέες τους απευθείας με τους υπεύθυνους χάραξης Ευρωπαϊκής πολιτικής, ώστε να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση των μεγάλων κλιματικών και περιβαλλοντικών προκλήσεων, στη λήψη καινοτόμων και δίκαιων αποφάσεων και, τελικά, στην ανάπτυξη λύσεων από κοινού. Από τον Νοέμβριο του 2021 έως τον Μάρτιο του 2022, οι Ευρωπαίοι πολίτες διεξήγαγαν 461 συζητήσεις μικρών ομάδων σε 26 μέλη της ΕΕ κράτη. Συζήτησαν και αντάλλαξαν ιδέες σε οικεία περιβάλλοντα – κυρίως στα σπίτια τους και μεταξύ τους φίλους, οικογένεια, γείτονες ή συναδέλφους – και υπέβαλαν τα αποτελέσματά τους στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έδωσαν κρίσιμες γνώσεις για το πώς θέλουν οι Ευρωπαίοι να καταπολεμήσουν την κλιματική αλλαγή, αφού λάβουν υπόψη προσεκτικά ισορροπημένα επιχειρήματα υπέρ και κατά των διαφορετικών λύσεων σε δύσκολα κοινωνικά και περιβαλλοντικά ζητήματα προβλήματα.

 

Για να επιτευχθεί μια δίκαιη ενεργειακή μετάβαση,  οι πολίτες υποστήριξαν περισσότερο την παροχή προσιτών τεχνολογιών εξοικονόμησης ενέργειας για νοικοκυριά χαμηλού εισοδήματος. Σε πολλές χώρες, οι πολίτες  εξέφρασαν την άποψη της στήριξης των ευάλωτων νοικοκυριών και της επανεκπαίδευσης των εργαζομένων στα ορυχεία  και στους τομείς έντασης ενέργειας. Άλλες προτάσεις αφορούν στοχευμένες παροχές, οικονομικές αποζημιώσεις και μέτρα διαρθρωτικής προσαρμογής για τις περιφέρειες και τα άτομα που πλήττονται περισσότερο από την ενεργειακή μετάβαση, ιδιαίτερα των εργαζομένων. Τέλος, οι δημόσιες επιδοτήσεις για φιλική προς το περιβάλλον παραγωγή ενέργειας, χρήση ενέργειας, και οι ανακαινίσεις σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις, είναι επίσης μια δημοφιλής ιδέα.

 

Η συνέχεια της δράσης των πρεσβευτών για το κλίμα για το 2023 στοχεύει στην περαιτέρω ενεργοποίηση μας μέσω της δημιουργίας θεματικών ομάδων όπως κλιματικά ουδέτερες και έξυπνες πόλεις, εκπαίδευση και περιβάλλον, γυναίκα και περιβάλλον.

 

Η κλιματική αλλαγή είναι μια τεράστια πρόκληση για τις κοινωνίες και τα πολιτικά συστήματα σε όλο τον κόσμο. Η αποτυχία αντιμετώπισης της κλιματικής κρίσης τις τελευταίες δεκαετίες έχει  ως αποτέλεσμα την επικείμενη οικολογική κατάρρευση, αλλά συμβολίζει και μια κρίση αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας. Η διαδεδομένη δημόσια απαίτηση να αντιμετωπιστεί

η κλιματική αλλαγή συχνά συνοδεύεται μόνο εν μέρει από πραγματικές κλιματικές πολιτικές – τόσο στην Ευρώπη όσο και στο εξωτερικό. Και όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο αρμόδιος Ευρωπαίος Επίτροπος  Frans Timmermans:  «Θα νικήσουμε την Κλιματική Κρίση μόνο εάν συμμετάσχουν όλοι στον αγώνα»