fbpx

Intralot: Καθαρά κέρδη 3,1 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο

Τα οικονομικά αποτελέσματα τριμήνου για την περίοδο με λήξη την 31η Μαρτίου 2023 ανακοίνωσε σήμερα (30/5) η Intralot Α.Ε.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση:

 • Κατά το Α’ τρίμηνο του 2023, τα έσοδα του Ομίλου διαμορφώθηκαν στα €89,5 εκατ. (-8,4% σε ετήσια βάση).
 • Κατά την ίδια περίοδο, τα κέρδη EBITDA διαμορφώθηκαν στα €33,7 εκατ. (+29,2% σε ετήσια βάση), ενώ το περιθώριο EBITDA ανήλθε στο 37,7% από 26,7% το Α’ τρίμηνο του 2022.
 • Κατά τους Δώδεκα Τελευταίους Μήνες (LTM), τα κέρδη EBITDA διαμορφώθηκαν στα €130,5 εκατ., σημειώνοντας αύξηση της τάξεως του 6,2% σε σύγκριση με το δωδεκάμηνο του 2022.
 • Σημαντική ανάπτυξη στις δραστηριότητές μας στις ΗΠΑ (ετήσια αύξηση εσόδων και EBITDA κατά 13,1% και 31,6% αντίστοιχα).
 • Τα κέρδη EBT ανήλθαν σε €10,9 εκατ. κατά το Α’ τρίμηνο του 2023, έναντι €-2,3 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι.
 • Το ΝΙΑΤΜΙ (Καθαρά Κέρδη/Ζημίες μετά από Φόρους και Δικαιώματα Μειοψηφίας) διαμορφώθηκε στα €3,1 εκατ. κέρδη, σε σύγκριση με ζημίες €5,7 εκατ. κατά το Α΄ τρίμηνο του 2022.
 • Οι Λειτουργικές Ταμειακές Ροές για το Α’ τρίμηνο του 2023 διαμορφώθηκαν στα €37,2 εκατ. (ετήσια αύξηση 115,3%).
 • Οι Καθαρές Επενδύσεις του Ομίλου κατά το Α’ τρίμηνο του 2023 ανήλθαν στα €7,2 εκατ.
 • Τα Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα του Ομίλου στο τέλος του Α’ τριμήνου του 2023 ανήλθαν στα €109,2 εκατ., αυξημένα κατά €6,8 εκατ. σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο του 2022.
 • Ο Καθαρός Δανεισμός ανήλθε στα €471,6 εκατ. στο τέλος του Α’ τριμήνου του 2023, μειωμένος κατά €18,9 εκατ. και €29,0 εκατ. σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο του 2022 και το Α’ τρίμηνο του 2022 αντίστοιχα.
 • O δείκτης καθαρής μόχλευσης (Net Debt/ LTM EBITDA) διαμορφώθηκε στο 3,6x στο τέλος του Α’ τριμήνου του 2023 έναντι 4,0x το 2022.

O Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου INTRALOT, κ. Σωκράτης Π. Κόκκαλης δήλωσε:

«Είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι για την δυναμική οργανική αύξηση του Ebitda κατά 29% και την επιστροφή σε θετικό έδαφος σε επίπεδο Καθαρών Κερδών, τα οποία σε συνδυασμό με τις υγιείς ταμειακές ροές και τη σημαντική μείωση του Δείκτη Καθαρής Μόχλευσης του Ομίλου στο 3,6x κατά το Α’ τρίμηνο του 2023, ενισχύουν το πλάνο ανασυγκρότησης της INTRALOT ως αποτέλεσμα των συνεχιζόμενων προσπαθειών μας τα τελευταία χρόνια προς αυτή την κατεύθυνση.

Ταυτόχρονα, ως αποτέλεσμα της υγιούς οικονομικής μας θέσης και των νέων δυνατοτήτων που προσφέρουμε σε επίπεδο τεχνολογίας μέσω των λύσεων επόμενης γενιάς για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των Λοταριών τόσο για το κανάλι λιανικής όσο και για το διαδίκτυο, μπορούμε να προβούμε στον έγκαιρο προγραμματισμό για την αναχρηματοδότηση των επερχόμενων λήξεων των Ομολογιών μας, την περαιτέρω βελτίωση της κεφαλαιακής μας διάρθρωσης και την υλοποίηση ενός φιλόδοξου σχεδίου για ισχυρή και βιώσιμη ανάπτυξη στις ΗΠΑ και στις βασικές αγορές σε όλο τον κόσμο, με στόχο τη δημιουργία αξίας για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.»

intralot 1

Προοπτικές

Η Διοίκηση της Εταιρείας διαπιστώνει σημαντικές ευκαιρίες από την ανάπτυξη των διαδικτυακών αγορών Λοταρίας και Αθλητικού Στοιχηματισμού και της αυξανόμενης ρύθμισης της αγοράς i-lottery αλλά και από την πλήρη ανάκαμψη από τις επιπτώσεις της πανδημίας. Σε συνδυασμό με την ωρίμανση των νέων τεχνολογικών λύσεων της INTRALOT για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των Λοταριών η Εταιρεία είναι σε θέση να διεκδικήσει περισσότερα έργα τεχνολογίας με αυξημένο περιθώριο κέρδους σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια.

Οι παγκόσμιες οικονομίες συνεχίζουν να έρχονται αντιμέτωπες με μακροοικονομικές αβεβαιότητες, με τα επιτόκια να βρίσκονται σε υψηλά επίπεδα και την οικονομική ανάπτυξη να είναι σε σχετικά χαμηλά επίπεδα.

Η αύξηση των επιτοκίων έχει άμεσο αντίκτυπο στο κόστος χρηματοδότησης του Ομίλου IntralotΙΝΛΟΤ 0,00%, ενώ η προοπτική είναι ότι οι κεντρικές τράπεζες ενδέχεται να αρχίσουν να χαλαρώνουν τη νομισματική τους πολιτική προς το τέλος του 2023.

Ο πληθωρισμός μειώνεται με πιο αργούς ρυθμούς από το αναμενόμενο, γεγονός που έχει ισχυρό αντίκτυπο στις περισσότερες οικονομίες και στους περισσότερους κλάδους. Από την άλλη πλευρά, η βιομηχανία Τυχερών Παιχνιδιών δείχνει να είναι πιο ανθεκτική από άλλους κλάδους της οικονομίας, παρουσιάζοντας ανάπτυξη άνω των μέσων όρων στις περισσότερες περιοχές.

Η Διοίκηση της Εταιρείας παρακολουθεί σε συνεχή βάση τις γεωπολιτικές και οικονομικές εξελίξεις και είναι έτοιμη να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της.