fbpx

Η νέα πρωτοβουλία “Ready4H2″

 

Μία νέα πρωτοβουλία των Εταιριών Διανομής Αερίου 13 ευρωπαϊκών χωρών, διερευνά τη δυναμική του Υδρογόνου στην Ευρώπη

Οι Εταιρίες Διανομής Αερίου 13 ευρωπαϊκών χωρών, στηριζόμενες στην τεχνογνωσία και τις εμπειρίες τους σχετικά  με το Υδρογόνο ως ανανεώσιμου αερίου καυσίμου, αποφάσισαν να συστήσουν την Πρωτοβουλία “Ready4H2″ («Έτοιμοι για Υδρογόνο»), προκειμένου να προτείνουν μία κοινή ευρωπαϊκή προσέγγιση για τους τρόπους με τους οποίους οι Εταιρίες Διανομής Αερίου και οι υποδομές διανομής, μπορούν να στηρίξουν την ανάπτυξη της αγοράς Υδρογόνου μέσω της συμβολής τους σε όλη την αλυσίδα αξίας, από την διευκόλυνση της έγχυσής του στα δίκτυα διανομής έως τη χρήση του από τους καταναλωτές.

Το υδρογόνο, έχει πλέον χαρακτηριστεί ως  το κυρίαρχο καύσιμο για την ευρωπαϊκή ενεργειακή μετάβαση και οι Εταιρίες Διανομής αερίου της Ευρώπης αποτελούν συστατικό στοιχείο για την ταχεία ανάπτυξη της αγοράς  υδρογόνου, που προγραμματίζεται για τα επόμενα χρόνια.

Επί δεκαετίες, οι ευρωπαϊκές Εταιρίες Διανομής Αερίου έχουν αποδείξει έμπρακτα την ικανότητά τους να παρέχουν την οικονομικά αποδοτική και ασφαλή διανομή φυσικού αερίου μέσω υποδομών που διαχειρίζονται και ως εκ τούτου, διαθέτουν την απαραίτητη σχετική τεχνογνωσία και εμπειρία, θέματα που αποτελούν το κλειδί για τον μετασχηματισμό της ευρωπαϊκής ενεργειακής υποδομής.

 

Για τους λόγους αυτούς, οι Εταιρίες Διανομής Αερίου, που συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία “Ready4H2”, ξεκινούν από σήμερα τη συνεργασία τους με δύο στόχους :

 1. να προτείνουν τους τρόπους με τους οποίους τα δίκτυα διανομής φυσικού αερίου σε όλη την Ευρώπη θα υποστηρίξουν τη δημιουργία μιας ισχυρής αγοράς υδρογόνου και
 2. να δημιουργήσουν μια κοινή ευρωπαϊκή αντίληψη για το μέλλον αναφορικά με τη προσαρμογή των εταιριών διανομής φυσικού αερίου στις απαιτήσεις της κλιματικής ουδετερότητας.

Οι Εταιρίες Διανομής Αερίου, μέσω της πρωτοβουλίας “Ready4H2”, επιδιώκουν να μοιραστούν μεταξύ τους τις γνώσεις και τις εμπειρίες τους και  σε στενή συνεργασία τους με τρίτους φορείς του υδρογόνου, να καταθέσουν  προτάσεις προς τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής της Ε.Ε. και τους εθνικούς φορείς λήψης αποφάσεων αναφορικά με την ανάπτυξη της οικονομίας υδρογόνου.

 

– Παρότι  η λειτουργία των Εταιριών Διανομής Αερίου καθορίζεται κυρίως από τις εθνικές Ρυθμιστικές Αρχές των κρατών-μελών, οι τρέχουσες εξελίξεις  επιφυλάσσουν για τα επόμενα χρόνια έναν κεντρικότερο ρόλο για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα όργανά της σε ό,τι αφορά την αναθεώρηση του Κώδικα Διανομής, τη θέσπιση ποιοτικών χαρακτηριστικών του αερίου και τη διευκόλυνση της έγχυσης ανανεώσιμων αερίων στα δίκτυα διανομής. «Επιθυμούμε να μοιραστούμε τις εμπειρίες μας και τις βέλτιστες πρακτικές που ακολουθούμε ώστε να αποκτήσουμε μια σαφή εικόνα των διαθέσιμων κατευθύνσεων για την ανάπτυξη της διανομής των ανανεώσιμων αερίων καυσίμων και των αερίων χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Μόνο μέσω μιας τέτοιας άσκησης και ενός τέτοιου έργου οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής της Ε.Ε. θα έχουν τις απαραίτητες πληροφορίες και τα εργαλεία για να συντάξουν ένα ολοκληρωμένο ρυθμιστικό πλαίσιο που θα λειτουργεί προς όφελος των Εταιριών Διανομής Αερίου, των πολιτών και του στόχου για την κλιματική ουδετερότητα», δήλωσε ο κος Μάριος Τσάκας, Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΔΑ που συμμετέχει στην Πρωτοβουλία Ready4H2″.

Οι Εταιρίες Διανομής Αερίου ξεκίνησαν την πρωτοβουλία Ready4H2 επιθυμώντας να καταδείξουν ότι τα δίκτυα διανομής μπορούν να αποτελέσουν ένα σημαντικό παράγοντα αξιοποίησης των τεράστιων δυνατοτήτων ανάπτυξης και μείωσης των εκπομπών  CO2 που προσφέρει η χρήση του υδρογόνου

– «Οι Εταιρίες Διανομής Αερίου και οι υποδομές διανομής μπορούν να αποτελέσουν το κλειδί που θα  ξεκλειδώσει την κλιμάκωση τόσο της παραγωγής όσο  και της κατανάλωσης υδρογόνου στην Ευρώπη. Με τα εκτεταμένα δίκτυα διανομής που διαθέτουν σε όλη την Ευρώπη, οι Εταιρίες Διανομής Αερίου είναι ο απαραίτητος κρίκος  για να ολοκληρωθεί ο σχεδιασμός  του Ευρωπαϊκού Κεντρικού Δικτύου Αγωγών Υδρογόνου (European Hydrogen Backbone) των Εταιριών Μεταφοράς Αερίου. Αυτή η αποκεντρωμένη παρουσία των δικτύων διανομής  αερίου θα συμβάλει στην ανάπτυξη της διάσπαρτης παραγωγής και κατανάλωσης υδρογόνου μέσω οικονομικά αποδοτικών λύσεων έγχυσης», δήλωσε ο κος Μάριος Τσάκας.

Για περισσότερες πληροφορίες, απευθύνεστε στον

Mads Hoerlyck, Υπεύθυνος Επικοινωνίας της Πρωτοβουλίας Ready4H2,

Evida-Εταιρία Διανομής Αερίου Δανίας

madsh@evida.dk, +45 25 19 55 66

 

Οι μέχρι σήμερα ενέργειες της Πρωτοβουλίας Ready4H2

Μέχρι σήμερα, συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Εταιρίες Διανομής Αερίου από τις εξής χώρες (κατ΄αλφαβητική σειρά) :

 • Αυστρία
 • Βέλγιο
 • Γαλλία
 • Γερμανία
 • Δανία
 • Ελλάδα
 • Ιρλανδία
 • Ισπανία
 • Ιταλία
 • Πορτογαλία
 • Σλοβακία
 • Σουηδία
 • Τσεχία

 

Προς το παρόν, οι παρακάτω οργανισμοί αυτοί έχουν δεσμευτεί να συμμετάσχουν:

 • Η Γραμματεία της Ενεργειακής Κοινότητας (εκπροσωπεί τις Εταιρίες Διανομής που συμμετέχουν στην Ενεργειακή Κοινότητα στο παρόν έργο

Προς το παρόν, οι παρακάτω εταιρίες μη Διανομής Αερίου έχουν δεσμευτεί να συμμετάσχουν:

 • Locusview

 

Αναμένεται ότι περισσότερες χώρες, εταιρείες και οργανισμοί θα συμμετάσχουν μετά την έναρξη του έργου.

 

Το αντικείμενο της Πρωτοβουλίας Ready4Hydrogen θα διαρκέσει έως τον Φεβρουάριο του 2022 και στο διάστημα αυτό θα εκπονηθούν οι εξής τρεις μελέτες:

 

 1. Εμπειρία και γνώσεις των Εταιριών Διανομής Αερίου στον τομέα του Υδρογόνου: Με την πρώτη μελέτη επιδιώκεται να συγκεντρωθεί και να καταγραφεί η εμπειρία που έχουν οι ευρωπαϊκές Εταιρίες Διανομής σε έργα και υποδομές υδρογόνου. Επιπλέον, θα καταγραφεί ο τρόπος και ο βαθμός συμμετοχής της κάθε Εταιρίας Διανομής στις εξελίξεις του υδρογόνου στη χώρα της, καθώς και  η πρόοδος που έχει σημειωθεί στη στρατηγική κάθε χώρας στον τομέα του Υδρογόνου.
 2. Η συμβολή των Εταιριών Διανομής Αερίου στην αλυσίδα αξίας του υδρογόνου: Η δεύτερη μελέτη θα βασιστεί στα αποτελέσματα της πρώτης και θα αναλύει τον τρόπο με τον οποίο οι ευρωπαϊκές Εταιρίες Διανομής Αερίου μπορούν να συμβάλουν στην ανάπτυξη της αγοράς υδρογόνου. Οι εμπειρίες και οι γνώσεις των Εταιριών Διανομής Αερίου θα αναλυθούν και θα μετατραπούν σε προτάσεις αξίας για την αλυσίδα παραγωγής και διάθεσης του υδρογόνου. Θα περιέχει, επίσης, τις θέσεις των Εταιριών Διανομής Αερίου στον στρατηγικό χωροταξικό σχεδιασμό των μονάδων παραγωγής Υδρογόνου. Τέλος, ιδιαίτερη έμφαση θα δίδεται στον ιστορικό, σημερινό και μελλοντικό ρόλο των Εταιριών Διανομής Αερίου στην αγορά φυσικού αερίου και στον τρόπο με τον οποίο η ιστορική εμπειρία και ικανότητές τους μπορούν να χρησιμεύσουν στους διάφορους τομείς της αγοράς υδρογόνου.
 3. Σύνταξη Οδικού Χάρτη αναφορικά με τους τρόπους με τους οποίους οι Εταιρίες Διανομής Αερίου μπορούν να μετατραπούν σε πρωτογενή υποδομή διανομής υδρογόνου στην Ευρώπη: Με την τρίτη μελέτη θα συνταχθεί ένας οδικός χάρτης που θα περιέχει συγκεκριμένες πρωτοβουλίες για το πώς οι Εταιρίες Διανομής Αερίου, σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, μπορούν να αποτελέσουν τον συνδετικό κρίκο μεταξύ παραγωγών και καταναλωτών υδρογόνου. Στον χάρτη θα περιγράφονται όλα τα πιθανά εμπόδια και οι ευκαιρίες κατά τη διάρκεια της πορείας των Εταιριών Διανομής Αερίου προς τον μετασχηματισμό τους σε αρμόδιο Διανομέα Δικτύων Υδρογόνου.