fbpx

Eurobank: Συνολικά καθαρά κέρδη 1,140 δισ. ευρώ για το 2023

  Συνολικά καθαρά κέρδη 1,140 δισ. ευρώ για το 2023 ανακοίνωσε η Eurobank, έναντι 1,347 δισ. ευρώ το 2022. Σε δηλώσεις του, ο διευθύνων σύμβουλος της Eurobank, Φωκίωνας Καραβίας, αναφέρει ότι το 2023 υπήρξε μια εξαιρετική χρονιά για τη Eurobank. «Ο συνδυασμός των υψηλότερων επιτοκίων και του ευνοϊκού περιβάλλοντος στις χώρες όπου δραστηριοποιούμαστε, συνέβαλαν στο να ξεπεράσουμε όλους τους στόχους μας και να υλοποιήσουμε σημαντικές στρατηγικές ενέργειες, οι οποίες θα μας επιτρέψουν να ενισχύσουμε περαιτέρω την παρουσία μας στην ευρύτερη περιοχή», πρόσθεσε.

 

   «Το μακροοικονομικό περιβάλλον παραμένει ευνοϊκό στην Ελλάδα, την Κύπρο και τη Βουλγαρία, με ρυθμό ανάπτυξης σημαντικά υψηλότερο από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης. Η ανάπτυξη στην Ελλάδα βασίζεται κυρίως στις επενδύσεις και τα έργα χρηματοδότησης του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, που μπορούν να ωθήσουν περαιτέρω την πιστωτική επέκταση», είπε ο κ.Καραβίας.

 

   Αναφερόμενος στα οικονομικά αποτελέσματα της τράπεζας ο κ. Καραβίας στις δηλώσεις του επισημαίνει ότι «η Eurobank είναι έτοιμη να αξιοποιήσει τις ευνοϊκές συνθήκες της αγοράς και να υποστηρίξει τους υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας. Τα ετήσια αποτελέσματά μας ήταν ισχυρά σε όλους τους τομείς. Τα βασικά λειτουργικά κέρδη αυξήθηκαν σημαντικά, με την απόδοση ιδίων κεφαλαίων να ανέρχεται στο 18%, ενισχύοντας περαιτέρω την κεφαλαιακή μας βάση σε πάνω από 20%, που υπερβαίνει κατά πολύ τα εποπτικά όρια. Το τέταρτο τρίμηνο ήταν ιδιαίτερα ισχυρό, γεγονός που οδήγησε σε ετήσια αύξηση κατά 1,8 δισ. ευρώ των δανειακών μας υπολοίπων, με το 20% των εκταμιεύσεων να αφορά «πράσινα» δάνεια.

 

Η οργανική ανάπτυξη στην Ελλάδα και η ενίσχυση της περιφερειακής μας παρουσίας, αποτελούν βασικούς πυλώνες του στρατηγικού μας σχεδιασμού. Στο πλαίσιο αυτό, προχωρήσαμε στην απόκτηση πλειοψηφικού πακέτου μετοχών της Ελληνικής Τράπεζας και στην εξαγορά της BNP Personal Finance στη Βουλγαρία. Οι επιδόσεις, το επιχειρηματικό μοντέλο και ο στρατηγικός σχεδιασμός μας, δίνουν τη βεβαιότητα ότι η Eurobank θα συνεχίσει να παράγει ισχυρά αποτελέσματα. Για το 2024 στοχεύουμε σε απόδοση κεφαλαίων 15%. Οι επιδόσεις του 2023 και οι προοπτικές της επόμενης τριετίας, δημιουργούν τις προϋποθέσεις για τη διανομή μερίσματος, ξεκινώντας από ένα ποσοστό τουλάχιστον 25% των κερδών για φέτος, το οποίο θα αυξάνεται σταδιακά τα επόμενα έτη».

 

   Η τράπεζα μεταξύ άλλων ανακοίνωσε ότι:

   – Οι επιδόσεις σχετικά με την ποιότητα του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων ήταν καλύτερες του αναμενομένου. Ο δείκτης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs) μειώθηκε σε 3,5%9 το 2023, από 5,2% το 2022. Ο σχηματισμός νέων NPEs ήταν θετικός κατά 138 εκατ. ευρώ το 2023, σημαντικά όμως χαμηλότερος των αρχικών προσδοκιών. Στο τέλος του 2023, τα συνολικά NPEs μειώθηκαν κατά 644 εκατ.ευρώ σε σχέση με το 2022 και διαμορφώθηκαν σε 1,5 δισ. ευρώ ή 0,2 δισ. ευρώ μετά από προβλέψεις. Η κάλυψη των NPEs από τις σωρευτικές προβλέψεις, ενισχύθηκε από 75,5% το 2022, σε 86,4% το 2023.

 

   – Τα ενήμερα δάνεια ενισχύθηκαν οργανικά κατά 1,8 δισ. ευρώ το 2023. Τα συνολικά υπόλοιπα χορηγήσεων (προ προβλέψεων) διαμορφώθηκαν σε 42,8 δισ. ευρώ, περιλαμβανομένων των ομολόγων υψηλής και μέσης διαβάθμισης ύψους 4,5 δισ. ευρώ. Τα επιχειρηματικά δάνεια ανήλθαν σε 25 δισ. ευρώ, τα στεγαστικά σε 9,9 δισ. ευρώ και τα καταναλωτικά σε 3,4 δισ. ευρώ.

 

   – Οι καταθέσεις πελατών αυξήθηκαν κατά 1,8 δισ. ευρώ το 2023 σε 57,4 δισ. ευρώ Οι καταθέσεις ταμιευτηρίου και όψεως αποτελούν το 65% περίπου των συνολικών και οι προθεσμιακές το 35%. Ο δείκτης χορηγήσεων προς καταθέσεις διαμορφώθηκε σε 72,3% και ο δείκτης κάλυψης ρευστότητας σε 178,6% στο τέλος του 2023.

 

   – Η κεφαλαιακή επάρκεια διατηρήθηκε σε ισχυρά επίπεδα το 2023, με τον δείκτη συνολικής επάρκειας (CAD) να ανέρχεται σε 20,2% και τον δείκτη κοινών μετοχών CET1 να διαμορφώνεται σε 17,0%, έναντι ελαχίστου εποπτικού δείκτη CET1 12,2% για το 2024.