fbpx

EDP: Η πιο βιώσιμη εταιρεία ηλεκτρικής ενέργειας στον κόσμο σύμφωνα με την S&P Global CSA

Η EDP, ο κύριος μέτοχος της EDP Renewables, ενισχύει την ηγετική της θέση, επιτυγχάνοντας την υψηλότερη απόδοση στα S&P CSA Scores 2023 σε μια λίστα 256 εταιρειών παγκοσμίως. Εξασφαλίζοντας τη βαθμολογία των 88 πόντων (όπως καταγράφηκαν έως τις 24 Νοεμβρίου), η EDP ξεχωρίζει ως η πιο βιώσιμη εταιρεία ηλεκτρικής ενέργειας παγκοσμίως, μια θέση που κατέχει για τρίτη φορά, τα τελευταία δέκα χρόνια. Το αποτέλεσμα αυτό επιτρέπει στην EDP να ανήκει στο φάσμα των δεικτών Dow Jones Sustainability Indices (DJSI).

 

Η EDP αναγνωρίζεται για μια ακόμη φορά παγκοσμίως για τις εξαιρετικές πρακτικές βιωσιμότητάς της, λαμβάνοντας μια βαθμολογία πολύ υψηλότερη από τον μέσο όρο στον κλάδο της ενέργειας, ο οποίος βρίσκεται στους 34 πόντους. Από τα 26 κριτήρια που αναλύθηκαν έως το Νοέμβριο του 2023, η EDP σημείωσε 100 πόντους (‘Best in Class’) σε τέσσερα από αυτά: στρατηγική κλίματος, διαχείριση καινοτομίας, ευκαιρίες αγοράς, και επιχειρηματική ηθική.

 

«Η EDP είναι υπερήφανη που αναγνωρίζεται ως ηγέτης στο προσκήνιο της παγκόσμιας δράσης για το κλίμα, λαμβάνοντας υπόψη τη συνεχή μας δέσμευση για την προώθηση της αριστείας στα θέματα Κοινωνικής Ευθύνης των Επιχειρήσεων (EΚΕ),» τονίζει ο Rui Teixeira, CFO της EDP και EDPR. «Η αναγνώριση αυτή επιβεβαιώνει την αξιοπιστία της στρατηγικής της EDP για την απαλλαγή από τον άνθρακα, η οποία έχει σημειώσει το 2023 μεγάλη πρόοδο προς τη δέσμευση του καθαρού μηδενός, καθώς και τη σταθερότητα των βασικών αξιών, όπως η καινοτομία και η ηθική. Επιβεβαιώνει επίσης την πεποίθησή μας ότι οι καλές πρακτικές βιωσιμότητας μπορούν να αποτελέσουν μετασχηματιστική δύναμη και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να αποτελούν πυλώνα της στρατηγικής κάθε εταιρείας.»

 

Σε ό,τι αφορά τη στρατηγική για το κλίμα, η EDP ξεχώρισε για τη στρατηγική της προς το μηδενικό καθαρό, τον οποίο υποστηρίζει με συνεχής αναφορές που συμμορφώνονται με τα βασικά στοιχεία των συνιστώμενων χρηματοοικονομικών αναφορών, σε ευθυγράμμιση με τα βασικά στοιχεία των συνιστώμενων χρηματοοικονομικών γνωστοποιήσεων TCFD που σχετίζονται με το κλίμα. Επιπλέον, στις αρχές του 2023, η EDP αύξησε τις φιλοδοξίες της προς την απανθρακοποίηση αναθεωρώντας τους στόχους της, βάσει του νέου προτύπου SBTi Net-Zero και ανακοίνωσε τη δέσμευσή της να είναι μηδενική ως προς τις εκπομπές έως το 2040. Αυτή η φιλόδοξη στρατηγική για το κλίμα συμπεριλαμβάνεται στο Climate Transition Plan της εταιρείας, δείχνοντας υψηλή ποιότητα, το οποίο υποβλήθηκε στην τελευταία Ετήσια Τακτική Συνέλευση με έγκριση 99%.

 

Επιπλέον, η ομάδα της EDP παρουσίασε καλύτερα αποτελέσματα στον τομέα της επιχειρηματικής ηθικής λόγω της στρατηγικής που ξεκίνησε με τη συνδρομή στο Παγκόσμιο Σύμφωνο των Ηνωμένων Εθνών, τη δημοσίευση ενός Κώδικα Ηθικής, την ύπαρξη ενός συστήματος διαχείρισης ηθικών διαδικασιών και τις διαφανείς αναφορές της σε περίπτωσης παραβίασης.

 

Όσον αφορά τη διαχείριση καινοτομίας, η EDP Renewables συνδέθηκε το 2023 στο δίκτυο με τα πρώτα υβριδικά έργα της στην Ιβηρική Χερσόνησο και την Πολωνία, κάτι που συνεπάγεται πρόσθετη συνεισφορά στην αύξηση των ανανεώσιμων ενεργειών στο ηλεκτρικό δίκτυο.

 

Η EDP έχει επιδείξει συνεχώς την αναζήτηση νέων επιχειρηματικών ευκαιριών στην αγορά. Προβλέποντας το νέο ενεργειακό παράδειγμα, όπου η παραγωγή, η διανομή και η κατανάλωση θα γίνονται όλο και περισσότερο αποκεντρωμένες, η EDP προσφέρει μια σειρά λύσεων ενέργειας προσαρμοσμένων στις συγκεκριμένες ανάγκες των διάφορων τμημάτων πελατών. Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες της έχουν ανταγωνιστικές τιμές και συμβάλλουν στη βελτίωση της ηλεκτροδότησης και της αποδοτικότητας της ενέργειας. Στον τομέα της ηλιακής παραγωγής, η EDP είναι ηγέτης στην Ευρώπη, βοηθώντας τους πελάτες να απελευθερωθούν από τον άνθρακα – από το 2019, έχει αυξήσει τη χωρητικότητά της κατά 25 φορές. Επίσης, η βιώσιμη κινητικότητα είναι ιδιαίτερα σημαντική για την κοινωνία και αποτελεί μία από τις κορυφαίες προτεραιότητες της EDP.

 

Το CSA ιδρύθηκε το 1999 ως SAM και εξαγοράστηκε από την S&P Global το 2019. Οι βαθμολογίες του S&P Corporate Sustainability Assessment (CSA) χρησιμοποιούνται για το Dow Jones Sustainability Index (DJSI), το S&P 500 ESG Index και αρκετούς άλλους δείκτες βιωσιμότητας της S&P Dow Jones, με τη συμμετοχή ενός αυξανόμενου αριθμού εταιρειών. Η CSA αποτελεί τη βάση των γνωστοποιήσεων ESG των εταιρειών προς την S&P Global σχετικά με οικονομικά σημαντικούς παράγοντες ESG και στηρίζει την έρευνα ESG που διεξάγεται από διαφορετικά τμήματα της S&P.

 

Η καλύτερη πρακτική προσέγγιση της CSA βασίζεται στις πληροφορίες που παρέχονται από τις εταιρείες μέσω του online ερωτηματολογίου, με βαθμολόγηση και κατάταξη έναντι άλλων εταιρειών του κλάδου.