fbpx

Διαγωνισμός για την προμήθεια 42 επιβατικών αυτοκινήτων για την κάλυψη των αναγκών της Περιφέρειας Αττικής

H Περιφέρεια Αττικής – Γενική Δ/νση Οικονομικών, Διεύθυνση Οικονομικών ΠΕ Βορείου Τομέα Αθηνών, έχοντας υπόψη την υπ’ αρ. 2675/2021 (ΑΔΑ: 6Χ917Λ7-ΓΝΔ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (έγκριση όρων διακήρυξης) και την υπ’ αρ. 2/2021 Διακήρυξη, προκηρύσσει «Ηλεκτρονικό, άνω των ορίων, Ανοικτό Διαγωνισμό για την προμήθεια 42 επιβατικών αυτοκινήτων, για την κάλυψη των αναγκών της Περιφέρειας Αττικής,» (CPV: 34100000-8), προϋπολογισμού 1.199.943,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, για όλα τα υπό προμήθεια είδη και για το σύνολο της ποσότητας.

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των ηλεκτρονικών προσφορών είναι η 07/01/2022 και ώρα 15:00. Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί στις 13/01/2022. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., συστημικός αριθμός διαγωνισμού 145421.