ΤΕΟΜΟΤΟ Α.Ε.

Διεύθυνση: Λεωφ. Κηφισού 29, 122 42 Αιγάλεω
Τηλέφωνο: 210 3410684
Fax: 210 3410723

www.kawasaki.gr