ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε.

Διεύθυνση: Σιδηροκάστρου 5-7, 118 55 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 3499000
Fax: 210 3476191

www.sfakianakis.gr