ΚΟΣΜΟΚΑΡ Α.Ε

Διεύθυνση: Λεωφ. Βουλιαγμένης 566, 164 52 Αργυρούπολη
Τηλέφωνο: 210 9981111
Fax: 210 9981130

www.kosmocar.gr