ΚΟΣΜΟΚΑΡ Α.Ε.

Διεύθυνση: Ανδρέα Παπανδρέου 21, 15124, Μαρούσι
Τηλέφωνο: 210 6179742
Fax: 210 6179746

www.athens.bentleymotors.com