ΦΙΑΤ ΓΚΡΟΥΠ ΑΟΥΤΟΜΟΜΠΙΛΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

Διεύθυνση: Λεωφ. Βουλιαγμένης 580A, 164 52 Αργυρούπολη
Τηλέφωνο: 210 9988511
Fax: 210 9988602

www.fiatgroup.gr