fbpx

Axia για ΔΕΗ: Προβλέπει EBITDA στα 422 εκατ. το πρώτο τρίμηνο

Τις προβλέψεις της για τα οικονομικά αποτελέσματα της ΔΕΗ στο πρώτο τρίμηνο του 2024, που θα ανακοινωθούν σήμερα, μετά το κλείσιμο του Χρηματιστηρίου, κάνει η Axia Ventures. Η Axia αναμένει ότι η εταιρεία θα παρουσιάσει ένα ισχυρό σύνολο αποτελεσμάτων με τη βοήθεια ενός πιο κερδοφόρου μείγματος πωλήσεων, ενσωματώνοντας επίσης για πρώτη φορά πλήρη τις δραστηριότητες της Ρουμανίας και προβλέπει προσαρμοσμένα EBITDA ύψους 422 εκατ. ευρώ.

Eιδικότερα, όπως τονίζει ο κορυφαίος ιδιωτικός όμιλος παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, «αναμένουμε ότι η ΔΕΗ θα παρουσιάσει ένα ισχυρό σύνολο αποτελεσμάτων με τη βοήθεια ενός πιο κερδοφόρου μείγματος πωλήσεων, ενσωματώνοντας επίσης για πρώτη φορά πλήρη τριμηνιαία αποτελέσματα από τις δραστηριότητες της Ρουμανίας. Οι προβλέψεις μας απαιτούν προσαρμοσμένα EBITDA 422 εκατ. ευρώ, 50,4% υψηλότερα σε ετήσια βάση, με τα καθαρά κέρδη μετά τις μειοψηφίες στα 61,2 εκατ. ευρώ, 11,3% υψηλότερα σε ετήσια βάση.

Λαμβάνοντας υπόψη την ισχυρή λειτουργική κερδοφορία, αλλά και την αυξημένη κεφαλαιοποίηση (ως μέρος του στρατηγικού της σχεδίου) και την εποχικά αυξημένη WC, εκτιμούμε μια μέτρια αύξηση του καθαρού δανεισμού της τάξης του γ. 150-250 εκατ. ευρώ έως γ. 3,3-3,4 δισ. ευρώ. Η εταιρεία θα πραγματοποιήσει κλήση αναλυτών σήμερα, 20 Μαΐου».

Εστιάζοντας στις δραστηριότητες της Ελλάδας, η εγχώρια ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας το α’ τρίμηνο του 2024, σύμφωνα με την Axia, εκτιμάται ότι αυξήθηκε κατά 2% ετησίως και υποβοηθήθηκε από θετικές μακροοικονομικές τάσεις, συμπεριλαμβανομένου του τουρισμού.

Σε κάθε περίπτωση, το μερίδιο αγοράς της ΔΕΗ θα συνεχίσει να μειώνεται, αντανακλώντας κυρίως λιγότερα συμβόλαια Υψηλής Τάσης (όλα τα μεγάλα συμβόλαια έληξαν στο τέλος του 2023, μερικά από τα οποία έχουν επαναδιαπραγματευτεί, αλλά αρκετά δεν έχουν ανανεωθεί). Αντιπροσωπεύουμε μείωση του μεριδίου αγοράς κατά μέσο όρο 51,5% κατά τη διάρκεια της περιόδου (έναντι 60,9% το α’ τρίμηνο του 23). Σημειώνουμε ότι τα συμβόλαια Υψηλής Τάσης ήταν τα λιγότερο κερδοφόρα στο μείγμα πωλήσεων της ΔΕΗ.

Οι συνολικοί όγκοι πωλήσεων της ΔΕΗ κατά τη διάρκεια του τριμήνου παρουσιάζονται μειούμενοι κατά 13,8% σε 5,9 TWh. Υπολογίζουμε τις πωλήσεις ενέργειας της ΔΕΗ το 1ο τρίμηνο του 2024 σε 1,2 δισ. ευρώ (-34% σε ετήσια βάση), καθώς τα τιμολόγια μειώθηκαν σημαντικά σε ετήσια βάση.

Ωστόσο, όπως τονίζει η Axia, «αναμένουμε οι συνολικές πωλήσεις της ΔΕΗ (συμπεριλαμβανομένων των PSO, των εργασιών στη Ρουμανία και άλλων) να διαμορφωθούν στο 1,9 δισ. ευρώ (περίπου -3,6% σε ετήσια βάση). Σημειώνουμε τα αυξημένα ετήσια έσοδα (μεταφραζόμενα σε κερδοφορία) από τη διανομή, που προέρχονται από την Ελλάδα ως αποτέλεσμα i) της ανάκτησης ποσών προηγούμενων ετών και ii) των ρυθμιστικών αλλαγών στον τρόπο υπολογισμού των χρεώσεων διανομής. Όσον αφορά τις δραστηριότητες της Ρουμανίας, εκτιμούμε ότι θα προσθέσουν 505 εκατ. ευρώ στο πρώτο τρίμηνο του 2024».

H Αxia προβλέπει ακόμα τα εξής: «Υπολογίζουμε το κόστος καυσίμων (ρευστά καύσιμα και φυσικό αέριο) σε 335,2 εκατ. ευρώ το 1ο τρίμηνο του 24 (-6% ετησίως), αντανακλώντας κυρίως i) το χαμηλό κόστος του φυσικού αερίου (εκτιμώμενο -2% ετησίως) καθώς παρά την πτώση των τιμών του φυσικού αερίου, η παραγωγή υπολογίζεται ότι έχει αυξηθεί κατά 36% σε ετήσια βάση, ενώ ii) το κόστος των υγρών καυσίμων μειώθηκε λόγω των χαμηλότερων τιμών του πετρελαίου (-12% σε ετήσια βάση). Αναμένουμε ότι οι δαπάνες CO2 θα είναι χαμηλότερες σε ετήσια βάση, με καθίζηση στα 136,5 εκατ. ευρώ (-41% σε ετήσια βάση), κυρίως λόγω της απότομης πτώσης των τιμών του CO2, καθώς και της χαμηλότερης παραγωγής λιγνίτη για την περίοδο (εκτίμηση πτώση 27% σε ετήσια βάση ). Η δαπάνη της ΔΕΗ για αγορές ενέργειας στην Ελλάδα εκτιμάται σε 360,3 εκατ. ευρώ ή 50% χαμηλότερα σε ετήσια βάση λόγω του χαμηλότερου ενεργειακού κόστους».

Όσον αφορά τη μισθοδοσία, «αναμένουμε να διευθετηθεί στα 220,2 εκατ. ευρώ ή 22% υψηλότερα σε ετήσια βάση, ενσωματώνοντας και τις δραστηριότητες στη Ρουμανία. Τα λοιπά κόστη, συμπεριλαμβανομένων των προβλέψεων, υπολογίζονται σε 436,6 εκατ. ευρώ (+95% σε ετήσια βάση), ενσωματώνοντας επίσης, για πρώτη φορά, τις δραστηριότητες στη Ρουμανία σε τριμηνιαία βάση. Συνολικά, εκτιμούμε ότι τα EBITDA το 1ο τρίμηνο του 2024 θα διαμορφωθούν στα 422 εκατ. ευρώ (+50,4% σε ετήσια βάση)».

«Κάτω από τη γραμμή EBITDA, το 1ο τρίμηνο του 2024, αντιπροσωπεύουμε αποσβέσεις ύψους 213,5 εκατ. ευρώ (+39% σε ετήσια βάση) λόγω i) της ενοποίησης των εργασιών στη Ρουμανία αλλά και ii) της επέκτασης του ενεργητικού. Αντιπροσωπεύουμε επίσης 89,6 εκατ. ευρώ καθαρών χρηματοοικονομικών εξόδων έναντι 57,8 εκατ. ευρώ το 1ο τρίμηνο του 2023 (+55% σε ετήσια βάση) λόγω των αυξημένων επιπέδων χρέους ως αποτέλεσμα του αυξημένου χρέους που σχετίζεται με την εξαγορά στη Ρουμανία.

Τα παραπάνω οδηγούν σε αναφερόμενα κέρδη προ φόρων το 1ο τρίμηνο 118,9 εκατ. ευρώ (+62,2% σε ετήσια βάση) και σε καθαρά κέρδη μετά από μειοψηφίες 61,2 εκατ. ευρώ (+11,3% σε ετήσια βάση).

Δεδομένης της συνεχιζόμενης κεφαλαιουχικής δαπάνης ως μέρος του στρατηγικού σχεδίου της ΔΕΗ που θα εφαρμοστεί τα επόμενα χρόνια, των εποχικά αυξημένων WC και της ισχυρής λειτουργικής κερδοφορίας, προβλέπουμε μέτρια αύξηση του καθαρού χρέους κατά περίπου γ. 150-250 εκατ. ευρώ έως γ. 3,3-3,4 δισ. ευρώ.

Στην τηλεδιάσκεψη, η εστίαση θα πρέπει να δοθεί στην κερδοφορία του τμήματος παραγωγής, δεδομένης της πτώσης του TTF, των προσθηκών δυναμικότητας στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και της απόδοσης των εργασιών στη Ρουμανία. Υπενθυμίζεται ότι η διοίκηση της ΔΕΗ στοχεύει να επιτύχει EBITDA ύψους 1,7 δισ. ευρώ το 2024, με τη Ρουμανία να συνεισφέρει 22% στο σύνολο».