Με την ενέργεια από καύση άνθρακα ασύμβατη με τους διακηρυγμένους μακροπρόθεσμους κλιματικούς στόχους της Κίνας, η GEM δήλωσε ότι η Κίνα διατρέχει τον κίνδυνο να επιβαρυνθεί με δισεκατομμύρια γιουάν σε περιττά περιουσιακά στοιχεία.