fbpx

ABB: Παρουσιάζει μία αποδοτική και βιώσιμη λύση διαχείρισης ενέργειας

Η ABB παρουσιάζει τη λύση διαχείρισης ενέργειας ABB Ability™ OPTIMAX® για τη βιομηχανία νερού και αποβλήτων, με απώτερο στόχο τον εντοπισμό περιττής απώλειας ενέργειας εντός των εγκαταστάσεων επεξεργασίας. Μέσω συντονισμένου ελέγχου και επιτήρησης του εγκατεστημένου εξοπλισμού, το συγκεκριμένο ψηφιακό εργαλείο βελτιστοποίησης μπορεί να βοηθήσει σημαντικά στη μείωση της κατανάλωσης και του κόστους ενέργειας.

Καθώς η επεξεργασία αποβλήτων νερού καταναλώνει1 έως και το 3% της συνολικής ενέργειας παγκοσμίως2 και επιβαρύνει με πάνω από 1,5% τις παγκόσμιες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου, το OPTIMAX για το νερό και τα απόβλητα αναπτύχθηκε για να επιτρέπει στους χειριστές των εγκαταστάσεων να μειώνουν την κατανάλωση ενέργειας και τις εκπομπές αερίων. Επίσης, η σταδιακή διαδικασία βελτιστοποίησης μειώνει τη χρήση χημικών ουσιών, αυξάνοντας έτσι την ποιότητα και τη βιωσιμότητα της λειτουργίας των εγκαταστάσεων.

Το OPTIMAX εφαρμόζει αδιάλειπτη παρακολούθηση και έλεγχο σε πραγματικό χρόνο, για να διαχειριστεί τους διάφορους διαθέσιμους τύπους ενέργειας σε κάθε στάδιο της διαδικασίας επεξεργασίας, επιτυγχάνοντας έτσι βέλτιστες συνθήκες λειτουργίας. Οι χειριστές μπορούν να αναλύσουν τις επιμέρους χρήσεις ενέργειας για να εντοπίσουν τομείς βελτίωσης και να αναδείξουν το δυναμικό εξοικονόμησης ενέργειας και ευέλικτης διαχείρισης σε όλα τα τμήματα της εγκατάστασης.

Η τεχνολογία της ABB διευκόλυνε τη δικτύωση, τον έλεγχο και τη βελτιστοποίηση των υπαρχουσών επιλογών παραγωγής και αποθήκευσης ενέργειας, σε ένα πιλοτικό έργο επεξεργασίας αποβλήτων νερού μηδενικών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στο Schwarzenbruck της Γερμανίας. Το συγκεκριμένο εργοστάσιο κατάφερε να παράγει ετησίως τόση ηλεκτρική ενέργεια, όσο αυτή που κατανάλωνε, χρησιμοποιώντας ενέργεια από βιοαέριο, φωτοβολταϊκά πάνελ και μια υδροηλεκτρική εγκατάσταση. Αυτό βοήθησε στη μείωση των εκπομπών CO2 κατά σχεδόν 300 τόνους ετησίως.3

Η πρόβλεψη βελτιστοποίησης τριών σταδίων ενσωματώνει τα αυθημερόν και εκ των προτέρων προγράμματα λειτουργίας του εξοπλισμού, βασιζόμενη στις προβλέψεις των ενεργειακών φορτίων και των τιμών αγοράς, που ενημερώνονται καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας. Με αυτόν τον τρόπο οι χειριστές μπορούν να προβούν στον κατάλληλο προγραμματισμό, δημιουργώντας έναν συνολικό σχεδιασμό αξιοποίησης της ενέργειας με βάση τη διαθέσιμη ενέργεια που παράγεται στο εργοστάσιο σε σχέση με τις απαιτήσεις των εγκαταστάσεων, με τελικό στόχο την ελαχιστοποίηση του συνολικού κόστους.

Η διαδικασία της επιτήρησης και της δημιουργίας των παραγόμενων αναφορών μετατρέπει τα δεδομένα σε οικονομικά μεγέθη, μειώνει τον απαιτούμενο χρόνο αναφορών κατά το ήμισυ και βοηθά στη συμμόρφωση με συγκεκριμένα πρότυπα, όπως το ISO50001.

«Λόγω του αυξανόμενου ενδιαφέροντος για βιώσιμες λύσεις στη λειτουργία των εγκαταστάσεων επεξεργασίας αποβλήτων νερού, καθίσταται κρίσιμη η διαφάνεια της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας και των εκπομπών κάθε εργοστασίου»,  δήλωσε ο Sleman Saliba, Global Product Manager Energy Management of ABB Energy Industries. «Τα απόβλητα νερού, όταν διαχειρίζονται αποτελεσματικά, παρουσιάζουν τεράστια δυναμική στην προσπάθεια επίλυσης της παγκόσμιας έλλειψης νερού. Οφείλουμε, όμως, πρώτα να εξασφαλίσουμε την υψηλότερη δυνατή απόδοση και τα βέλτιστα περιβαλλοντικά πρότυπα.»

Η Έκθεση Εξίσωσης Ενεργειακής Μετάβασης4 της ABB περιγράφει τον τρόπο που η καλύτερη αξιοποίηση των αποβλήτων νερού θα μπορούσε να ανακουφίσει την πίεση στους διαθέσιμους πόρους μέσω μεγαλύτερης ενσωμάτωσης συστημάτων αυτοματισμού και ψηφιακών τεχνολογιών. Παράλληλα, υποδεικνύει τον τρόπο που οι εγκαταστάσεις επεξεργασίας αποβλήτων νερού θα μπορούσαν να μειώσουν τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου έως και 2.000 τόνους ετησίως.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δημιουργία πιο βιώσιμων εγκαταστάσεων επεξεργασίας νερού και αποβλήτων περιηγηθείτε εδώ: Optimax – ABB Energy Industries.